Historien & Nyheder


Formand/kasserer for

Foreningen Svend Gønge: 

Jens Hallqvist, tlf. 4074 1870, mail


Ved fejl ea. på denne hjemmeside:

Send webmasteren en mail

Det danske kongerige 1635

med

Skåne, Halland, Blekinge,

hele Slesvig og HolstenGøngemarked

kommer igen

den 21.-22. august 2021,

= sidst i uge 33Vi kan foreslå jer at tage på tur 

i Svend Gønges fodspor

     På den side kan du frit downloade en fælles Turguide og/eller folder for de 8 ture.

     Tag (børne)børnene med og fortæl dem undervejs om de steder, I besøger - teksten kan også frit downloades.


     I disse Corona-tider kan vi kun gennemføre guidede ture i henhold til de af sundhedsmyndighederne gælden-de regler, herunder antal deltagere.Hent plakaten som pdf

så kan du bedre se kortenes

motiver og numre


Postkort ca. 10 x 15 cm

1 stk. 5 kr.

5 stk. 20 kr.

Alle 14 stk. 50 kr.


Udover løssalg kan de bestilles pr. mail, hvor prisen tillægges

porto 10 kr. for 1-10 postkort

porto 20 kr. for 11-20 postkort

porto 40 kr. for 21-50 postkort


Skriv i mailen:

 • antal sæt a' 14 postkort og/eller
 • antal af de enkelte numre, samt
 • dit navn og adresseForside af heftet "Det gamle gildehus i Lundby, udgivet i 2018 af FSG.

Svend Poulsen boede i dette hus fra 1679 og formodentlig til sin død senest i 1691.

Heftet sælges for 45 kr. + evt. porto,

se undersiden Bøger mv.Nyheder på denne hjemmeside


 • Svend Poulsen, Bonde i Sjælland (bog af Peder Ditlev Faber, 1820) er lagt på undersiden "Scrapbog" med mulighed for download både her og der

 • Seneste Nyt 159 Frederiksborgfreden i 1720 afsluttede svenskekrigene. Omtale af Præstø Kellerbier. Borgerforeningen Lundby's flotte relief af Svend Gønge i rustfrit stål er nu opsat flere steder i Lundby, herunder ved Svend Gøngeskolen og Medborgerhuset. Historien om "Svend Gønges hus" og "Oplevelses-center Gøngeland" munder ud i, at FSG nu udbyder nedtagne, rensede mursten og bindingsværk til salg
 • FSGs Særnumre kan nu ses og hentes i højre kolonne
 • Ny side Renaissancen med generel omtale af denne periode, samt link til videre læsning
 • På FSGs ordinære generalforsamling den 3.9.2020 blev Per Alstrøm indvalgt i bestyrelsen. Øvrige valg til bestyrelse og bilagskontrollant var genvalg, se Referat m/ revideret regnskab. Efterfølgende hørte vi Jens Hallqvists levende og inspirerende fortælling om spisevaner i 1600-tallet, og konstituerede bestyrelsen sig uændret
 • Tag på tur "I Svend Gønges fodspor".  Du kan downloade hele Fotobogen og/eller hente de 9 tur-foldere. Se Tur 1, Tur 2, Tur 3, Tur 4, Tur 5 og Tur 6.
 • Seneste Nyt 158 om det aflyste Gøngemarked 2020
 • FSG har sammen med Grafisk Værksted Præstø fremstillet og sælger 14 postkort med motiver  og figurer fra 1600-tallet og Carit Etlars bøger, se venstre kolonne. Udover løssalg kan de bestilles pr. mail
 • Særnummer 22 Lejesoldater gennem de seneste over 1000 år (af Ole Ib Hansen)
 • Arkivalier fra Birgit Rasmussen (FSGs tidligere "Kulso") kan ses på undersiderne om Svend Poulsen, Snaphaner mv, samt Scrapbog (tit kaldet BR-manus)
 • Læs mere om  heftet Gildehuset nederst i venstre kolonne - samt i Særnummer 20
 • FSGs start i 2007-2008, samt side om bøger, postkort og udklipsdukker til salg hos FSG
 • Fotogallerier med 65-70 album og over 3.000 fotos om - se mere nederst på denne side.Gøngemarchen


Se sangteksten i

Seneste Nyt 76


Hør Svend og mange flere

Carit Etlar


Gøngernes Sang -

Tempo di marcia

I Dag vil vi slaas,

i Morgen vil vi dø.

I Dag spirer Græsset,

i Morgen er det Hø.

Agt da vel paa Tiden,

brug dig flinkt i Striden!

Paa Sejren maa vi hvile,

naar Natten stunder til,

du ved Drikkebordet,

jeg på Valen jordet.

Det gaar dog med os begge kun, som Vorherre vil.

Digter ukendt

Musik: Anders Hedwall

Indhold på denne hjemmeside


Forside med kort introduktion til Historien, samt Nyheder på hjemmesiden.

     Undersider:

 • Svend Poulsen som historisk og romanfigur, fotos af FSGs Gøngehøvdinger gennem tiden, samt henvisning til flere omtaler
 • Væbner Ib (Laurids Hemmingsen)
 • Kulsoen og Tam med gode karakteristica
 • Snaphaner, Konger, Romanfigurer mfl.: Omtale af og flere henvisninger om de forskellige typer snaphaner, kongerne Christian IV og Frederik III, adelsmanden Kaj Lykke, Københavns borgmester Hans Nansen, biskop Hans Svane, samt romanfigurerne Kaptajn Manheimer og kapellan Oluf Tange
 • Om Renaissancen i Europa, samt i Danmark 1536-1660


I Gøngehøvdingens fodspor

     8 kør-selv-ture, hvoraf nogle også egner sig for busture, hvor FSG tilbyder en guide mod passende betaling.

     Turene er lagt, så vi besøger de steder i Sydsjælland, som Svend Poulsen og hans gønger/ snaphaner færdedes på i svenskekrigen 1658-59.

     For hver tur er udarbejdet en vejledning, og de tilsvarende dele af Fotobogen kan downloades, så man kan tage oplysningerne med sig rundt.

     Underside:

 • Fotobogen, der kan downloades i afsnit på ca. 20 oprindelige sider og i samme høje billedkvalitet som i bogen.


Gøngemarked med en generel del om, hvad det er og hvad man ofte kan opleve på Gøngemarkedet - med en del omtale af det seneste.

     Undersider:

 • Gøngemarked 2017
 • Foreningen Gøngemarked Lundby
 • Ringridning i Christian IVs tid


Foreningen Svend Gønge 

     Formål, Medlemskab, Bestyrelse, Ambassadører og Samarbejdspartnere.

     Undersider:

 • Kommende arrangementer
 • Seneste Nyt (SN) og Seneste Nyt Særnumre (SNS), ide man kan downloade alle hidtil udgivne
 • Kyllebækshuset - Vildtbanekroen
 • Bøger, postkort oa., som FSG har udgivet/sælger
 • En omtale af starten på FSG i 2007
 • Vedtægter for FSG
 • Udklip


Scrapbog

 • Vedtægter for FSG i udgaverne siden stiftelsen
 • Generalforsamlinger i FSG, som regel med bestyrelsens beretning, samt regnskabet
 • Foldere til oplysning om FSG
 • 4750Avisen: Udpluk fra 2004-2013 om FSG, Gøngemarked, Venskabsforeninger, samarbejds-partnere mv. – samlet i hele eller halve år. Hver fil slutter med en indholdsfortegnelse over årets udpluk
 • Gøngemarkeder: PR-materiale som plakat, folder, streamer, markedsplan og pro-gram
 • Andet af FSGs PR-materiale
 • 400-års festen og Debatdagen i 2010
 • Besøg i Skåne
 • 10 danske nationalhelte


Fotogallerier:

     3 gallerier med over 3000 billeder i 65-70 album, samt en vejledning i brug af gallerierne:

 • Gøngemarkeder og Svend Gøngefester
 • Gønger på besøg i Danmark og  udlandet
 • Andre arrangementer mv.
Særnumre (SNS)

Særnumre af foreningens blad Seneste Nyt:

 • SNS 22 Lejesoldater
 • SNS 21 Vejnavne i Lundby
 • SNS 20 Gildehuset i Lundby
 • SNS 19 Svend Poulsen Gønge, især efter svenskekrigene 1858-60
 • SNS 18 Svend Gønges mange navne/stavemåder - samt hans levnedsløb
 • SNS 17 Adelsmanden Kaj Lykke
 • SNS 16 Køngnissens juleindkøbstur
 • SNS 15 Sydsjællandske vildtbaner
 • SNS 14 1600-tals danse i Danmark
 • SNS 13 Romanen "Hjertebånd" af Hanne Reintoft
 • SNS 12 Bogen "Snap-honor" af Ann Jönsson
 • SNS 11 Svenskestenen ved Smørumnedre
 • SNS 10 A.D. Jørgensens 40 fortællinger af fædrelandets historie
 • SNS 09 Christian IV om sin ven Gøngehøvdingen
 • SNS 08 Göinges uklare historie
 • SNS 07 Gøngerne og Livgarden
 • SNS 06 Livregimenter og garder
 • SNS 05 om Rollespil Svend Gønge
 • SNS 04 Kromanden i Dragør, Svend Hansen Gynge
 • SNS 03 Hemmeslev-passet
 • SNS 02 Den store Glimåkrahelt Mickel Pedersen Gyding
 • SNS 01 Danmarks dummeste krig
Historien

om

Svend Poulsen,

"Gøngehøvdingen" og

"Dronningens Vagtmester"


     Den forlængst afdøde Svend Poulsen er forlæg for hovedpersonen i Carit Etlars romaner Gøngehøvdingen (og i Dronningens vagtmester Ib, hvortil Svends våbenmester, husmanden Laurids Hemmingsen fra Sjolte menes at have været Carit Etlars model). Der er næppe tvivl om at den historiske Svend har været en anderledes barsk herre end den, der er fremstillet i såvel romanerne som de to filmatiseringer.

     På dette site hylder vi den danske folkehelt og hans samtidige i 1600-tallet. Samtidig fylder Carit Etlars romaner også en del for os.

     Svend Poulsen menes at være født i 1610 i Gønge herred (Göinge härad) på grænsen mellem Skåne og Halland - antagelig som husmandssøn i Skeinge ved Skeingesøen i

Verum Sogn i Vester Gønge Herred. En brevveksling med Christian V beskriver, at han tjente under dennes far Frederik III og hans farfar  Christian IV, for hvem han deltog i 30-årskrigen. Pastor Torsten Lundberg fra Glimåkra skriver i en årbog fra 1926, at Svend Poulsen var husmandssøn fra Birkebjerg ved Skeinge-søen.

     Dette site skal være med til at formidle Svend Poulsen ”Gøngehøvdingen” og snaphanernes historier, der blandt andet foregik på Sydsjælland, i Skåne og Halland.

     Vi håber at læsning og materiale findes interessant.

     Forvirret over hans mange navne? Se dem oplistet.

     Læs mere om hans levnedsløb

     Skolelærere oa. interesserede kan gratis hente et Pædagogisk Skrift om Svend Poulsen.


Med venlig hilsen

Foreningen Svend Gønge (FSG)

 

-----