Historien & Nyheder


Formand/kasserer for

Foreningen Svend Gønge: 

Jens Hallqvist, tlf. 4074 1870, mail


Ved fejl ea. på denne hjemmeside:

Send webmasteren en mailDet danske kongerige 1635

med

Skåne, Halland, Blekinge,

hele Slesvig og HolstenHent plakaten som pdf

så kan du bedre se kortenes

motiver og numre


Postkort ca. 10 x 15 cm

1 stk. 5 kr.

5 stk. 20 kr.

Alle 14 stk. 50 kr.


Udover løssalg kan de bestilles pr. mail, hvor prisen tillægges

porto 10 kr. for 1-10 postkort

porto 20 kr. for 11-20 postkort

porto 40 kr. for 21-50 postkort


Skriv i mailen:

 • antal sæt a' 14 postkort og/eller
 • antal af de ønskede postkorts numre
 • dit navn og adresseForside af heftet "Det gamle gildehus i Lundby", udgivet i 2018 af FSG.

Svend Poulsen boede i dette hus

fra 1679 og formodentlig til sin død senest i 1691.

Heftet sælges for 45 kr. + evt. porto,

se undersiden Bøger mv.

     Skolelærere oa. interesserede kan hente et Pædagogisk Skrift om Svend Poulsen.


Med venlig hilsen

Foreningen Svend Gønge (FSG)Nyheder på denne hjemmeside

 

 • Undersiden Faner og standarter er ultimo december  opdateret med mange flere generelle oplysninger, samt til v3 (version 3) om mange (af svenskerne erobrede) faners og stængers størrelser, tilhørs- og erobrings-forhold, deviser/slagord med mere. Endvidere har vi fra Nationalmuseet med tak modtaget 19 fotos af svenske faner, erobret af danske styrker, især under og efter slaget ved Nyborg den 14.11.1659, som blev svenskernes store nederlag.
 • Seneste Nyt 167 om besøg på hjemmesiden i juli-august 2021. Renskrift af Mogenstrup kirkes regnskaber 1658-1660 (se nedenfor). Der omtales et par krigsmønter med særlig historie fra Torstenson-krigen 1643-1645 og svenskekrigen 1658-1660. Endvidere omtales det kommende Gøngemarked den 20-21. august 2022 - se undersiden Gøngemarked.
 • FSG har haft den glæde, at Mogens Søgaard har påtaget sig at udarbejde transskription (renskrift) af Mogenstrup kirkes regnskaber 1658-1660, som viser manglende indtægter, samt efterfølgende udgifter til reparation af krigsskader, se Scrapbog eller selve pdf-filen.
 • Seneste Nyt 166 (2021-10-20) Præsentation på Kronborg af Martin Davidsens nye bog "Døden på den gustengule hest". FSGs hjemmeside har fået en ny underside "Faner og standarter" (se nedenfor). Kopi af "En liden tractat" om fred fra 1647.
 • Ideer og frivillige til næste Gøngemarked er meget velkomne - mailes gerne til markedskoordinatoren 
 • Tag på tur "I Svend Gønges fodspor".  Du kan downloade de 9 tur-foldere. Se fotos fra Tur 1, Tur 2, Tur 3, Tur 4, Tur 5 og Tur 6
 • FSG sælger 14 postkort med motiver  og figurer fra 1600-tallet og Carit Etlars bøger, se venstre kolonne. Udover løssalg kan de bestilles pr. mail
 • Læs om  heftet Gildehuset nederst i venstre kolonne - samt i Særnummer 20
 • Fotogallerier med 65-70 album og over 3.000 fotos Indhold på denne hjemmeside


Forside med kort introduktion til Historien, samt Nyheder på hjemmesiden.

     Undersider:

 • Svend Poulsen som historisk og romanfigur, fotos af FSGs Gøngehøvdinger gennem tiden, samt henvisning til flere omtaler
 • Væbner Ib (Laurids Hemmingsen)
 • Kulsoen og Tam med gode karakteristica
 • Snaphaner, Konger, Romanfigurer mfl.: Omtale af og flere henvisninger om de forskellige typer snaphaner, kongerne Christian IV og Frederik III, adelsmanden Kaj Lykke, Københavns borgmester Hans Nansen, biskop Hans Svane, samt romanfigurerne Kaptajn Manheimer og kapellan Oluf Tange
 • Faner og standarter, erobret af svenskerne under svenskekrigene
 • Danske Nationalhelte
 • Om Renaissancen i Europa og i Danmark 1536-1660
 • Vejnavne i Lundby


I Gøngehøvdingens fodspor

     8 kør-selv-ture, hvoraf nogle også egner sig for busture, idet FSG tilbyder en guide mod passende betaling.

     Turene er lagt, så vi besøger de steder i Sydsjælland, som Svend Poulsen og hans gønger/ snaphaner færdedes i svenskekrigen 1658-59.

     For hver tur er udarbejdet en vejledning, og de tilsvarende dele af Fotobogen kan downloades, så man kan tage oplysningerne med sig rundt.

     Underside:

 • Fotobogen, der kan downloades i afsnit på ca. 20 oprindelige sider og i samme høje billedkvalitet som i bogen.


Gøngemarked med en generel del om, hvad det er og hvad man ofte kan opleve på Gøngemarkedet - med en del omtale af det seneste.

     Undersider:

 • Gøngemarked 2017
 • Foreningen Gøngemarked Lundby
 • Ringridning i Christian IVs tid


Foreningen Svend Gønge 

     Formål, Medlemskab, Bestyrelse, Ambassadører og Samarbejdspartnere.

     Undersider:

 • Kommende arrangementer
 • Seneste Nyt (SN) og Seneste Nyt Særnumre (SNS), idet man kan se og downloade alle hidtil udgivne
 • Kyllebækshuset - Vildtbanekroen
 • Bøger, postkort oa., som FSG har udgivet/sælger
 • En omtale af starten på FSG i 2007-2008
 • Vedtægter for FSG
 • Udklip


Scrapbog

 • Vedtægter for FSG i udgaverne siden stiftelsen
 • Generalforsamlinger i FSG, som regel med bestyrelsens beretning, samt regnskab
 • Foldere til oplysning om FSG
 • 4750Avisen: Udpluk fra 2004-2013 om FSG, Gøngemarked, Venskabsforeninger, samarbejds-partnere mv. – samlet i hele eller halve år. Hver fil slutter med en indholdsfortegnelse over årets udpluk
 • Gøngemarkeder: PR-materiale som plakat, folder, streamer, markedsplan og program
 • Andet af FSGs PR-materiale
 • 400-års festen og Debatdagen i 2010
 • Besøg i Skåne
 • 10 danske nationalhelte
 • Mogenstrup kirkes regnskaber 1658-1660


Fotogallerier:

     3 gallerier med over 3000 billeder i 65-70 album, samt en vejledning i brug af gallerierne:

 1. Gøngemarkeder og Svend Gøngefester
 2. Gønger på besøg i Danmark og  udlandet
 3. Andre arrangementer mv.

Gøngemarchen

Se sangteksten i

Seneste Nyt 76


Gøngernes Sang -

Tempo di marcia

I Dag vil vi slaas,

i Morgen vil vi dø.

I Dag spirer Græsset,

i Morgen er det Hø.

Agt da vel paa Tiden,

brug dig flinkt i Striden!

Paa Sejren maa vi hvile,

naar Natten stunder til,

du ved Drikkebordet,

jeg på Valen jordet.

Det gaar dog med os begge kun, som Vorherre vil.

Digter ukendt

Musik: Anders Hedwall


Borgerforeningen Lundby's relief af Svend Gønge, som er opsat flere steder i Lundby, samt på den gamle rytterskole ved kirken og mindestenen i Gl.Lundby.Vi kan foreslå jer at tage på tur 

i Svend Gønges fodspor

     På den side kan du frit downloade en fælles Turguide og/eller folder for de 8 ture.

     Tag (børne)børnene med og fortæl dem undervejs om de steder, I besøger - teksten kan også frit downloades.


     I disse Corona-tider kan vi kun gennemføre guidede ture i henhold til de af sundheds- oa. myndigheder udstedte regler.


Særnumre (SNS)

Særnumre af foreningens blad Seneste Nyt:

 • SNS 22 Lejesoldater
 • SNS 21 Vejnavne i Lundby
 • SNS 20 Gildehuset i Lundby
 • SNS 19 Svend Poulsen Gønge, især efter svenskekrigene 1858-60
 • SNS 18 Svend Gønges mange navne/stavemåder - samt hans levnedsløb
 • SNS 17 Adelsmanden Kaj Lykke
 • SNS 16 Køngnissens juleindkøbstur
 • SNS 15 Sydsjællandske vildtbaner
 • SNS 14 1600-tals danse i Danmark
 • SNS 13 Romanen "Hjertebånd" af Hanne Reintoft
 • SNS 12 Bogen "Snap-honor" af Ann Jönsson
 • SNS 11 Svenskestenen ved Smørumnedre
 • SNS 10 A.D. Jørgensens 40 fortællinger af fædrelandets historie
 • SNS 09 Christian IV om sin ven Gøngehøvdingen
 • SNS 08 Göinges uklare historie
 • SNS 07 Gøngerne og Livgarden
 • SNS 06 Livregimenter og garder
 • SNS 05 om Rollespil Svend Gønge
 • SNS 04 Kromanden i Dragør, Svend Hansen Gynge
 • SNS 03 Hemmeslev-passet
 • SNS 02 Den store Glimåkrahelt Mickel Pedersen Gyding
 • SNS 01 Danmarks dummeste krig