Historien & Nyheder


Formand/kasserer for

Foreningen Svend Gønge: 

Jens Hallqvist, tlf. 4074 1870, mail


Ved fejl ea. på denne hjemmeside:

Send webmasteren en mail

Det danske kongerige 1635

med

Skåne, Halland, Blekinge,

hele Slesvig og HolstenVi må desværre 

AFLYSE

Gøngemarked 2021


(besluttet på møde den 12.5.2021 i Koordinationagruppen)

se Pressemeddelelse


Markedets aktivt medvirkende, hjælpere oa. interesserede indbydes til

Stormøde

tirsdag den 14. september kl. 19 i Medborgerhuset,

Banevej 4, 4750 Lundby


hvor vi er meget modtagelige for gode ideer til næste års

Gøngemarked

sidst i uge 33 =

den 20.-21. august 2022


Hent plakaten som pdf

så kan du bedre se kortenes

motiver og numre


Postkort ca. 10 x 15 cm

1 stk. 5 kr.

5 stk. 20 kr.

Alle 14 stk. 50 kr.


Udover løssalg kan de bestilles pr. mail, hvor prisen tillægges

porto 10 kr. for 1-10 postkort

porto 20 kr. for 11-20 postkort

porto 40 kr. for 21-50 postkort


Skriv i mailen:

 • antal sæt a' 14 postkort og/eller
 • antal af de ønskede postkorts numre
 • dit navn og adresseForside af heftet "Det gamle gildehus i Lundby", udgivet i 2018 af FSG.

Svend Poulsen boede i dette hus

fra 1679 og formodentlig til sin død senest i 1691.

Heftet sælges for 45 kr. + evt. porto,

se undersiden Bøger mv.Nyheder på denne hjemmeside


 • Seneste Nyt 165 (2021-07-22) Anmeldelse af bogen "Dagligliv i Danmark 1620-1720" incl. uddrag om soldaternes mangende uddannelse og andre vilkår under stormen på København 1659. Anmeldelse af bogen "Danmarks skæbnetime" incl. et uddrag om tiden op til samme storm. Omtale af Brønshøj Museums brand, nuværende navn og udstillinger.
 • Seneste Nyt 164 (2021-07-07) FSG har besøgt Gjorslev Slot til et præsentationsmøde. Nyt logo til apotekerne i Vordingborg/Lundby/Stege, hvori indgår dele af Svend Poulsens segl. Et sagn fra Stevns om indhold i en hestesaddel fra Svenskekrigen
 • Seneste Nyt 163 (2021-05-14) Gøngemarked 2021 måtte aflyses.
 • Seneste Nyt 162 (2021-04-24) Velkomst til 8-årig som nyt medlem af FSG. Avisartikel fra 1896 om besøg hos Carit Etlar. FSG har stadig brugte mursten og bindingsværk billigt til salg (jfr. SN 160). Vi satser på at kunne afholde Gøngemarked i år, og efterlyser derfor friske kræfter.
 • Seneste Nyt 161 Borgerforeningen Lundby har udnævnt Jytte Høj Hammer til "Årts Svend 2020". Omtale af FSGs 8 kør-selv-ture i fodsporet på Svend Gønge. Slaget ved Wittstock i 1636, hvor de protestan-tiske svenskere vandt over den katolske fjende. Historiske Dage den 10-11.4. 2021 i Øksnehallen, Halmtorvet 11, København V
 • Seneste Nyt 160  Segl: Til 1) høstbrug og 2) forsegling af breve/dokumenter. Uheldig Gøngehøvding i amatørteater på Verninge Kro i 1908. Brugte, afrensede mursten og bindingsværk billigt til salg/ afhentning. Bøgerne "Snaphøner" og "Sandheden om snaphaneløgnen" sælges nu for 100 kr./stk. + porto - samtidig kan bestilles heftet om Gildehuset i Gl.Lundby. Kort omtale af en ny bog "Gøngehøvding i ilden", hvor FSG ikke kan eller vil indestå for eller forholde sig til dens historiske korrekthed.
 • Svend Poulsen, Bonde i Sjælland (bog af Peder Ditlev Faber, 1820) er lagt på undersiden "Scrapbog" 

 • Tag på tur "I Svend Gønges fodspor".  Du kan downloade de 9 tur-foldere. Se fotos fra Tur 1, Tur 2, Tur 3, Tur 4, Tur 5 og Tur 6
 • FSG sælger 14 postkort med motiver  og figurer fra 1600-tallet og Carit Etlars bøger, se venstre kolonne. Udover løssalg kan de bestilles pr. mail
 • Læs om  heftet Gildehuset nederst i venstre kolonne - samt i Særnummer 20
 • Fotogallerier med 65-70 album og over 3.000 fotos Indhold på denne hjemmeside


Forside med kort introduktion til Historien, samt Nyheder på hjemmesiden.

     Undersider:

 • Svend Poulsen som historisk og romanfigur, fotos af FSGs Gøngehøvdinger gennem tiden, samt henvisning til flere omtaler
 • Væbner Ib (Laurids Hemmingsen)
 • Kulsoen og Tam med gode karakteristica
 • Snaphaner, Konger, Romanfigurer mfl.: Omtale af og flere henvisninger om de forskellige typer snaphaner, kongerne Christian IV og Frederik III, adelsmanden Kaj Lykke, Københavns borgmester Hans Nansen, biskop Hans Svane, samt romanfigurerne Kaptajn Manheimer og kapellan Oluf Tange
 • Om Renaissancen i Europa og i Danmark 1536-1660


I Gøngehøvdingens fodspor

     8 kør-selv-ture, hvoraf nogle også egner sig for busture, idet FSG tilbyder en guide mod passende betaling.

     Turene er lagt, så vi besøger de steder i Sydsjælland, som Svend Poulsen og hans gønger/ snaphaner færdedes i svenskekrigen 1658-59.

     For hver tur er udarbejdet en vejledning, og de tilsvarende dele af Fotobogen kan downloades, så man kan tage oplysningerne med sig rundt.

     Underside:

 • Fotobogen, der kan downloades i afsnit på ca. 20 oprindelige sider og i samme høje billedkvalitet som i bogen.


Gøngemarked med en generel del om, hvad det er og hvad man ofte kan opleve på Gøngemarkedet - med en del omtale af det seneste.

     Undersider:

 • Gøngemarked 2017
 • Foreningen Gøngemarked Lundby
 • Ringridning i Christian IVs tid


Foreningen Svend Gønge 

     Formål, Medlemskab, Bestyrelse, Ambassadører og Samarbejdspartnere.

     Undersider:

 • Kommende arrangementer
 • Seneste Nyt (SN) og Seneste Nyt Særnumre (SNS), idet man kan se og downloade alle hidtil udgivne
 • Kyllebækshuset - Vildtbanekroen
 • Bøger, postkort oa., som FSG har udgivet/sælger
 • En omtale af starten på FSG i 2007-2008
 • Vedtægter for FSG
 • Udklip


Scrapbog

 • Vedtægter for FSG i udgaverne siden stiftelsen
 • Generalforsamlinger i FSG, som regel med bestyrelsens beretning, samt regnskab
 • Foldere til oplysning om FSG
 • 4750Avisen: Udpluk fra 2004-2013 om FSG, Gøngemarked, Venskabsforeninger, samarbejds-partnere mv. – samlet i hele eller halve år. Hver fil slutter med en indholdsfortegnelse over årets udpluk
 • Gøngemarkeder: PR-materiale som plakat, folder, streamer, markedsplan og program
 • Andet af FSGs PR-materiale
 • 400-års festen og Debatdagen i 2010
 • Besøg i Skåne
 • 10 danske nationalhelte


Fotogallerier:

     3 gallerier med over 3000 billeder i 65-70 album, samt en vejledning i brug af gallerierne:

 1. Gøngemarkeder og Svend Gøngefester
 2. Gønger på besøg i Danmark og  udlandet
 3. Andre arrangementer mv.Gøngernes Sang -

Tempo di marcia

I Dag vil vi slaas,

i Morgen vil vi dø.

I Dag spirer Græsset,

i Morgen er det Hø.

Agt da vel paa Tiden,

brug dig flinkt i Striden!

Paa Sejren maa vi hvile,

naar Natten stunder til,

du ved Drikkebordet,

jeg på Valen jordet.

Det gaar dog med os begge kun, som Vorherre vil.

Digter ukendt

Musik: Anders HedwallBorgerforeningen Lundby's relief af Svend Gønge, som er opsat flere steder i Lundby


Relieffet blev søndag den 6.6.2021 opsat på den gamle rytterskole ved kirken og mindestenen i Gl.Lundby.Vi kan foreslå jer at tage på tur 

i Svend Gønges fodspor

     På den side kan du frit downloade en fælles Turguide og/eller folder for de 8 ture.

     Tag (børne)børnene med og fortæl dem undervejs om de steder, I besøger - teksten kan også frit downloades.


     I disse Corona-tider kan vi kun gennemføre guidede ture i henhold til de af sundheds- oa. myndigheder udstedte regler.Særnumre (SNS)

Særnumre af foreningens blad Seneste Nyt:

 • SNS 22 Lejesoldater
 • SNS 21 Vejnavne i Lundby
 • SNS 20 Gildehuset i Lundby
 • SNS 19 Svend Poulsen Gønge, især efter svenskekrigene 1858-60
 • SNS 18 Svend Gønges mange navne/stavemåder - samt hans levnedsløb
 • SNS 17 Adelsmanden Kaj Lykke
 • SNS 16 Køngnissens juleindkøbstur
 • SNS 15 Sydsjællandske vildtbaner
 • SNS 14 1600-tals danse i Danmark
 • SNS 13 Romanen "Hjertebånd" af Hanne Reintoft
 • SNS 12 Bogen "Snap-honor" af Ann Jönsson
 • SNS 11 Svenskestenen ved Smørumnedre
 • SNS 10 A.D. Jørgensens 40 fortællinger af fædrelandets historie
 • SNS 09 Christian IV om sin ven Gøngehøvdingen
 • SNS 08 Göinges uklare historie
 • SNS 07 Gøngerne og Livgarden
 • SNS 06 Livregimenter og garder
 • SNS 05 om Rollespil Svend Gønge
 • SNS 04 Kromanden i Dragør, Svend Hansen Gynge
 • SNS 03 Hemmeslev-passet
 • SNS 02 Den store Glimåkrahelt Mickel Pedersen Gyding
 • SNS 01 Danmarks dummeste krig