Historien & Nyheder


Formand/kasserer for

Foreningen Svend Gønge: 

Jens Hallqvist, tlf. 4074 1870, mail


Indmeldelse i "Foreningen  Svend Gønge"kan ske ved at sende en

mail til sekretæren


Ved fejl ea. på denne hjemmeside:

Send webmasteren en mailDet danske kongerige 1635

med

Skåne, Halland, Blekinge,

hele Slesvig og HolstenHent plakaten som pdf

så kan du bedre se kortenes

motiver og numre


Postkort ca. 10 x 15 cm

1 stk. 5 kr.

5 stk. 20 kr.

Alle 14 stk. 50 kr.


Udover løssalg kan de bestilles pr. mail, hvor prisen tillægges

porto 12 kr. for 1-10 postkort

porto 24 kr. for 11-20 postkort

porto 48 kr. for 21-50 postkort


Skriv i mailen:

 • antal sæt a' 14 postkort og/eller
 • antal af de ønskede postkorts numre
 • dit navn og adresseForside af heftet "Det gamle gildehus i Lundby", udgivet i 2018 af FSG.

Svend Poulsen boede i dette hus

fra 1679 og formodentlig til sin død senest i 1691.

Heftet sælges for 45 kr. + evt. porto,

se undersiden Bøger mv.

   Dette site skal være med til at formidle Svend Poulsen ”Gøngehøvdingen” og snaphanernes historier, der især foregik på Sydsjælland, i Skåne og Halland.

     Vi håber at læsning og materiale findes interessant.

     Læs mere om hans levnedsløb og mange navne.

     Skolelærere oa. interesserede kan hente et Pædagogisk Skrift om Svend Poulsen.


Med venlig hilsen

Foreningen Svend Gønge (FSG)Nyheder på denne hjemmeside


 • Seneste Nyt 178 (2022-09-15) om Feed-back-møde om Gøngemarkedet den 22.9.2022. Under gudstjenesten på Gøngemarkedet fik Jacqueline og Filip den kirkelige velsignelse af ægteskabet. Gøngemarkedets nye musikgruppe Krapyl gjorde det godt, og vi håber at fortsætte samarbejdet. Lokalhistorisk Forening i Fladså indbyder til møde den 3.10.2022 med Berit Nagly om "Livet på Egegården". FSG-møde den 4.10.2022 i med forfatteren Maria Helleberg om kongedatteren Leonora Christine
 • Gøngemarked 2022 - se fotos samt meget mere på siden Gøngemarked og Fotogallerier.  Stor tak til alle gæster og medvirkende, herunder hjælpere og optrædende - det blev et rigtig godt marked, begunstiget af ideelt vejr, god markedsstemning og humør, glæde ved gensyn og førstegangsbesøg - og meget mere. På gensyn den 19-20. august 2023.
 • Severin Kjærs bog fra 1892 om den historiske  "Gjøngehøvdingen Svend Povelsen og Snaphanerne" kan ses på en ny underside incl. omtale af indholdet, mulighed for at downloade en scanning af hele bogen eller dele deraf, samt af Kjærs opfølgende artikel fra 1903-1905. Bogen indeholder også en del sagn om Svend Poulsen og snaphanerne.
 • Undersiden Faner og standarter oplyser om mange svensk-erobrede - samt 19 dansk-erobrede - faners og stængers størrelser, tilhørs- og erobringsforhold, deviser (slagord)Indhold på denne hjemmeside


Forside med kort introduktion til Historien, samt Nyheder på hjemmesiden.

     Undersider:

 • Svend Poulsen som historisk og romanfigur, fotos af FSGs Gøngehøvdinger gennem tiden, samt henvisning til flere omtaler
 • Væbner Ib (Laurids Hemmingsen)
 • Kulsoen og Tam med gode karakteristica
 • Snaphaner, Konger, Romanfigurer mfl.: Omtale af og flere henvisninger om de forskellige typer snaphaner, kongerne Christian IV og Frederik III, adelsmanden Kaj Lykke, Københavns borgmester Hans Nansen, biskop Hans Svane, samt romanfigurerne Kaptajn Manheimer og kapellan Oluf Tange
 • Faner og standarter, erobret af svenske og danske styrker under svenskekrigene
 • Danske Nationalhelte
 • Om Renaissancen i Europa og i Danmark 1536-1660
 • Vejnavne i Lundby


I Gøngehøvdingens fodspor

 • 8 kør-selv-ture, hvoraf nogle også egner sig for busture, idet FSG tilbyder en guide mod passende betaling.
 • Turene er lagt, så vi besøger de steder i Sydsjælland, som Svend Poulsen og hans gønger/ snaphaner færdedes i svenskekrigen 1658-59.
 • For hver tur er udarbejdet en vejledning, og de tilsvarende dele af Fotobogen kan downloades, så man kan tage oplysningerne med sig rundt.
 • Underside:
 • Fotobogen, der kan downloades i afsnit på ca. 20 oprindelige sider og i samme høje billed-kvalitet som i bogen.


Gøngemarked med en generel del om, hvad det er og hvad man ofte kan opleve på Gøngemarkedet - med en del omtale af det seneste.

     Undersider:

 • Gøngemarked 2019
 • Gøngemarked 2017
 • Video om Gøngemarked
 • Foreningen Gøngemarked Lundby
 • Ringridning i Christian IVs tid


Foreningen Svend Gønge 

     Formål, Medlemskab, Bestyrelse, Ambassadører og Samarbejdspartnere.

     Undersider:

 • Kommende arrangementer
 • Seneste Nyt (SN) og Seneste Nyt Særnumre (SNS), idet man kan se og downloade alle hidtil udgivne
 • Kyllebækshuset - Vildtbanekroen
 • Bøger, postkort oa., som FSG har udgivet/ sælger
 • Starten på FSG i 2007-2008
 • Vedtægter for FSG
 • Udklip


Scrapbog

 • Statistik om besøg på denne hjemmeside
 • Vedtægter for FSG i udgaverne siden stiftelsen
 • Generalforsamlinger i FSG, som regel med bestyrelsens beretning, samt regnskab
 • Foldere til oplysning om FSG
 • 4750Avisen: Udpluk fra 2004-2013 om FSG, Gøngemarked, Venskabsforeninger, samarbejds-partnere mv. – samlet i hele eller halve år. Hver fil slutter med en indholdsfortegnelse over årets udpluk
 • Gøngemarkeder: PR-materiale som plakat, folder, streamer, markedsplan og program
 • FSGs øvrige PR-materiale
 • 400-års festen og Debatdagen i 2010
 • Besøg i Skåne
 • 10 danske nationalhelte
 • Mogenstrup kirkes regnskaber 1658-1660


Fotogallerier:

     Hjemmesidens Fotogallerier er omlagt, så de nu udgør undersider til Fotogallerier og betjenes næsten ligesom andre undersider

     Vi har pt. 4 gallerier med over 1.600 billeder i over 50 album om:

 1. Gøngemarkeder og Svend Gøngefester
 2. Gønger på besøg i Danmark
 3. Gønge på besøg i udlandet
 4. Andre arrangementer mv.

Gøngemarchen

Se sangteksten i

Seneste Nyt 76


Gøngernes Sang -

Tempo di marcia

I Dag vil vi slaas,

i Morgen vil vi dø.

I Dag spirer Græsset,

i Morgen er det Hø.

Agt da vel paa Tiden,

brug dig flinkt i Striden!

Paa Sejren maa vi hvile,

naar Natten stunder til,

du ved Drikkebordet,

jeg på Valen jordet.

Det gaar dog med os begge kun, som Vorherre vil.

Digter ukendt

Musik: Anders Hedwall


Borgerforeningen Lundby's relief af Svend Gønge er opsat flere steder i Lundby, samt på den gamle rytterskole ved kirken og mindestenen i Gl.Lundby.
Vi kan foreslå jer at tage på tur 

i Svend Gønges fodspor

     På den side kan du frit downloade en fælles Turguide og/eller folder for de 8 ture.

     Se også fotos fra

     Tur 1,   Tur 2,     Tur 3,

     Tur 4,   Tur 5 og Tur 6


     Tag (børne)børnene med og fortæl dem undervejs om de steder, I besøger - tek-sten kan også frit down-loades.

     I Corona-tider kan vi kun gennemføre guidede ture i henhold til de af sundheds- oa. myndigheder udstedte regler.Særnumre (SNS)

Særnumre af foreningens blad Seneste Nyt:

 • SNS 22 Lejesoldater
 • SNS 21 Vejnavne i Lundby
 • SNS 20 Gildehuset i Lundby
 • SNS 19 Svend Poulsen Gønge, især efter svenskekrigene 1858-60
 • SNS 18 Svend Gønges mange navne/stavemåder - samt hans levnedsløb
 • SNS 17 Adelsmanden Kaj Lykke
 • SNS 16 Køngnissens jule-indkøbstur
 • SNS 15 Sydsjællandske vildtbaner
 • SNS 14 1600-tals danse i Danmark
 • SNS 13 Romanen "Hjertebånd" af Hanne Reintoft
 • SNS 12 Bogen "Snap-hönor" af Ann Jönsson
 • SNS 11 Svenskestenen ved Smørumnedre
 • SNS 10 A.D. Jørgensens 40 fortællinger af fædre-landets historie
 • SNS 09 Christian IV om sin ven Gønge-høvdingen
 • SNS 08 Göinges uklare historie
 • SNS 07 Gøngerne og Livgarden
 • SNS 06 Livregimenter og garder
 • SNS 05 om Rollespil Svend Gønge
 • SNS 04 Kromanden i Dragør, Svend Hansen Gynge
 • SNS 03 Hemmeslev-passet
 • SNS 02 Den store Glimåkrahelt Mickel Pedersen Gyding
 • SNS 01 Danmarks dummeste krig