Historien & Nyheder


Formand/kasserer for

Foreningen Svend Gønge: 

Jens Hallqvist, tlf. 4074 1870, mail


Indmeldelse i "Foreningen  Svend Gønge"kan ske ved at sende en

mail til sekretæren


Ved fejl ea. på denne hjemmeside:

Send webmasteren en mailKontakt

Foreningen Svend Gønge

via undersiden 

Kommende ArrangementerPeter Sten Hansen (th.) blev den 15.3.2023 udnævnt til FSGs første æresmedlem. Han har været idemand, foreningens første formand og meget mereDet danske kongerige 1635

med

Skåne, Halland, Blekinge,

hele Slesvig og HolstenHent plakaten som pdf

så kan du bedre se kortenes

motiver og numre


Postkort ca. 10 x 15 cm

1 stk. 5 kr.

5 stk. 20 kr.

Alle 14 stk. 50 kr.


Udover løssalg kan de bestilles pr. mail, hvortil skal lægges:

porto 25 kr. for 1-20 postkort

porto 50 kr. for 21-60 postkort

Dobbelt porto til Færøerne, Grønland og udlandet


Skriv i mailen:

 • antal sæt a' 14 postkort og/eller
 • antal af de ønskede postkorts numre
 • dit navn og adresseForside af heftet "Det gamle gildehus i Lundby", udgivet i 2018 af FSG.

Svend Poulsen boede i dette hus

fra 1679 og formodentlig til sin død senest i 1691.

Heftet sælges for 45 kr. + evt. porto,

se undersiden Bøger mv.    Pastor Torsten Lundberg fra Glimåkra skriver i en årbog fra 1926, at Svend Poulsen var husmandssøn fra Birkebjerg ved Skeingesøen.

  Dette site skal være med til at formidle Svend Poulsen ”Gøngehøvdingen” og snaphanernes historier, der især foregik på Sydsjælland, i Skåne og Halland.

     Vi håber at læsning og materiale findes interessant.

     Læs mere om hans levnedsløb og mange navne.

     Skolelærere oa. interesserede kan hente et Pædagogisk Skrift om Svend Poulsen.


Med venlig hilsen

Foreningen Svend Gønge (FSG)Nyheder på denne hjemmeside

 

 • Seneste Nyt 197 (2024-06-30) Om FSGs Kør-selv-ture, herunder anmodning om medlem-mernes oplevelser og erfaringer med disse ture. Omtale af det halvårlige blad "Gøngelandet", samt bogen "På vagt ved Øresund". Plakat om Gøngemarked 2024
 • Undersiden Gøngemarked er opdateret med en del oplysninger om årets marked den 17-18. august i Lundby Parken
 • Folderen om Tur til Snaphanestatuer og -figurer i Præstø og Skåne er revideret efter FSGs tur derover. Fotos kan ses i Fotogalleriet.  
 • Seneste Nyt 196 Kultur- og Familiefestival på Svend Gøngeskolen i Lundby - mange fotos. Resume om FSGs tur til snaphanestatuer, -figurer og mindesten mv. i Skåne - også mange fotos. Flyer om Gøngemarked 2024 den 17-18. august.Indhold på denne hjemmeside


Forside med kort introduktion til Historien, samt Nyheder på hjemmesiden.

     Undersider:

 • Svend Poulsen som historisk og romanfigur, fotos af FSGs Gøngehøvdinger gennem tiden, samt henvisning til flere omtaler
 • Væbner Ib (Laurids Hemmingsen)
 • Kulsoen og Tam med gode karakteristica
 • Snaphaner, Konger, Romanfigurer mfl.: Omtale af og flere henvisninger om de forskellige typer snaphaner, kongerne Christian IV og Frederik III, adelsmanden Kaj Lykke, Københavns borgmester Hans Nansen, biskop Hans Svane, samt romanfigurerne Kaptajn Manheimer og kapellan Oluf Tange
 • Faner og standarter, erobret af svenske og danske styrker under svenskekrigene
 • Danske Nationalhelte
 • Om Renaissancen i Europa og i Danmark 1536-1660
 • Vejnavne i Lundby


I Gøngehøvdingens fodspor

 • Kør-selv-ture, hvoraf nogle også egner sig for busture, idet FSG tilbyder en guide mod passende betaling.
 • Hertil kommer en ny kør-selv-tur til Snaphane-statuer og -figurer i Præstø og Skåne
 • Turene i Sydsjælland er lagt, så vi besøger de steder, hvor Svend Poulsen og hans gønger/ snaphaner færdedes i svenskekrigen 1658-59.
 • For hver tur er udarbejdet en vejledning, og de tilsvarende dele af Fotobogen kan downloades, så man kan tage oplysningerne med sig rundt.
 • Underside:
 • Fotobogen, der kan downloades i afsnit på ca. 20 oprindelige sider og i samme høje billed-kvalitet som i bogen.


Gøngemarked med en generel del om, hvad det er og hvad man ofte kan opleve på Gøngemarkedet - med en del omtale af det seneste.

     Undersider:

 • Gøngemarked 2022
 • Video om Gøngemarked
 • Foreningen Gøngemarked Lundby
 • Ringridning i Christian IVs tid


Foreningen Svend Gønge 

     Formål, Medlemskab, Bestyrelse, Ambassadører og Samarbejdspartnere.

     Undersider:

 • Kommende arrangementer
 • Seneste Nyt (SN) og Seneste Nyt Særnumre (SNS), idet man kan se og downloade alle hidtil udgivne
 • Kyllebækshuset - Vildtbanekroen
 • Bøger, postkort oa., som FSG har udgivet/ sælger
 • Starten på FSG i 2007-2008
 • Vedtægter for FSG
 • Udklip


Scrapbog

 • Statistik om besøg på denne hjemmeside
 • Vedtægter for FSG i udgaverne siden stiftelsen
 • Generalforsamlinger i FSG, som regel med bestyrelsens beretning, samt regnskab
 • Foldere til oplysning om FSG
 • 4750Avisen: Udpluk fra 2004-2013 om FSG, Gøngemarked, Venskabsforeninger, samarbejds-partnere mv. – samlet i hele eller halve år. Hver fil slutter med en indholdsfortegnelse over årets udpluk
 • Gøngemarkeder: PR-materiale som plakat, folder, streamer, markedsplan og program
 • FSGs øvrige PR-materiale
 • 400-års festen og Debatdagen i 2010
 • Besøg i Skåne
 • 10 danske nationalhelte
 • Mogenstrup kirkes regnskaber 1658-1660


Fotogallerier:

     Hjemmesidens Fotogallerier er omlagt, så de nu udgør undersider til Fotogallerier og betjenes næsten ligesom andre undersider

     Vi har pt. 4 gallerier med over 1.600 billeder i over 50 album om:

 1. Gøngemarkeder og Svend Gøngefester
 2. Gønger på besøg i Danmark
 3. Gønger på besøg i udlandet
 4. Andre arrangementer mv.

Gøngemarchen

Se sangteksten i

Seneste Nyt 76


Gøngernes Sang -

Tempo di marcia

I Dag vil vi slaas,

i Morgen vil vi dø.

I Dag spirer Græsset,

i Morgen er det Hø.

Agt da vel paa Tiden,

brug dig flinkt i Striden!

Paa Sejren maa vi hvile,

naar Natten stunder til,

du ved Drikkebordet,

jeg på Valen jordet.

Det gaar dog med os begge kun, som Vorherre vil.

Digter ukendt

Musik: Anders Hedwall


Borgerforeningen Lundby's relief af Svend Gønge er opsat flere steder i Lundby, samt på den gamle rytterskole ved kirken og mindestenen i Gl.Lundby.Hent romanerne:


1. Gøngehøvdingen


2. Dronningens Vagtmester


3a. Gjøngehøvdingen Svend Povelsen og Snaphanerne

af Severin Kjær 1892,

samt den opfølgende artikel

3b. Svend Gjønge efter Svenskekrigen


4. Snapphanarne

en bog af O.K., trykt 1889.

Kærlighedsroman om en ung pige, der under og kort efter den skånske krig kommer i følelsesmæssig klemme mellem dansk- og svensksindede.Vi kan foreslå jer at tage på tur 

i Svend Gønges fodspor

     På den side kan du frit downloade en fælles Turguide og/eller folder for de 8 ture.

     Se også fotos fra

     Tur 1,   Tur 2,     Tur 3,

     Tur 4,   Tur 5 og Tur 6


     Tag (børne)børnene med og fortæl dem undervejs om de steder, I besøger - tek-sten kan også frit down-loades.

     I Corona-tider kan vi kun gennemføre guidede ture i henhold til de af sundheds- oa. myndigheder udstedte regler.Særnumre (SNS)

Særnumre af foreningens blad Seneste Nyt:

SNS 23 Heste og hesteavl på Svend Gønges tid

SNS 22 Lejesoldater

SNS 21 Vejnavne i Lundby

SNS 20 Gildehuset i Lundby

SNS 19 Svend Poulsen Gønge, især efter svenskekrigene 1858-60

SNS 18 Svend Gønges mange navne/stavemåder - samt hans levnedsløb

SNS 17 Adelsmanden Kaj Lykke

SNS 16 Køngnissens jule-indkøbstur

SNS 15 Sydsjællandske vildtbaner

SNS 14 1600-tals danse i Danmark

SNS 13 Romanen "Hjertebånd" af Hanne Reintoft

SNS 12 Bogen "Snaphönor" af Ann Jönsson

SNS 11 Svenskestenen ved Smørumnedre

SNS 10 A.D. Jørgensens 40 fortællinger af fædre-landets historie

SNS 09 Christian IV om sin ven Gønge-høvdingen

SNS 08 Göinges uklare historie

SNS 07 Gøngerne og Livgarden

SNS 06 Livregimenter og garder

SNS 05 om Rollespil Svend Gønge

SNS 04 Kromanden i Dragør, Svend Hansen Gynge

SNS 03 Hemmeslev-passet

SNS 02 Den store Glimåkrahelt Mickel Pedersen Gyding

SNS 01 Danmarks dummeste krig