Renaissancen


Renaissancen i Europa og Danmark


Renaissance betyder genfødsel. Egentlig var det antikken der blev "genfødt" i form af interesse for periodens kunst, videnskab m.m. Men også den hjemlige historie var interessant. Kronborg-gobelinerne iscenesatte Frederik den 2. som aftager til et stolt og ældgammelt kongedømme.


Renaissancen var karakteriseret ved en overvældende interesse for antikkens kunst og kultur. Renaissancen i Danmark indtraf senere end i Sydeuropa, og Danmarks egen forhistorie blev dyrket med næsten lige så stor lidenskab som antikkens.


Renaissancen i Danmark lå 1536-1660, dvs. fra reformationen og frem til enevælden. Ordet Renaissance betyder genfødsel - underforstået af antikkens græske og romerske sprog og kultur. Oldtidens kultur havde ikke været glemt i middelalderen, men fik en helt anden betydning i Renaissancen. Antikkens filosofi, logisk-matematiske regler og interesse for anatomi blev ophøjet, kopieret og gjort til målestok for dannelse, kunst og videnskab.


Forskellige typer Renaissance


Begrebet Renaissance giver tit anledning til forvirring, da den udover at være en historisk periode også betegner retninger inde for byggestil, musik- og billedkunst. Både årstalsmæssigt og geografisk ligger disse variationer spredt. Renaissance som et begreb inde for billedkunsten startede i Italien allerede i slutningen af 1300-tallet, mens den historiske periode først indtraf senere. I Danmark varede Renaissancen som historisk periode frem til 1660, mens den som stilart sluttede omkring 1630, hvor bruskbarokken blev fremherskende.


Italiensk Renaissance


De Norditalienske bystater havde gennem middelalderen skabt tætte handelsforbindelser til det østlige middelhavsområde. Med det fulgte fornyede kulturelle forbindelser, der havde været svækkede siden 400-tallet hvor det Vestromerske rige brød sammen. Det havde begrænset forbindelsen mellem det østlige og vestlige middelhav og dermed interessen for antikkens historie. Araberne havde imidlertid fortsat studiet af de antikke græske tekster. Den fornyede kontakt skabte en vældig interesse for antikken, som kulminerede i Italien i 1400-årene og indtraf i Danmark århundredet efter.


Renaissancen i Danmark 1536-1660


Kendskab til latin og antikkens kultur var almen dannelse for enhver adelsmand, men Danmarks egen forhistorie (oldtid) blev dyrket med lige så stor passion. Frederik den 2. fik 1581-84 fremstillet 43 gobeliner til festsalen på Kronborg, som viste de danske konger helt tilbage fra kong Dan, beskrevet hos Saxo, og frem til Frederik den 2.selv. Gobelinerne iscenesatte Frederik den 2. som aftager til et stolt og ældgammelt kongedømme. Interessen for historie udmøntede sig også i at Anders Sørensen Vedels oversatte Saxo til dansk i 1575. Desuden syslede mange adelige med nedskrivning af middelalderens folkeviser. Inden for arkitekturen blev den nederlandske Renaissance mest udbredt som følge af Christian den 4.s store byggeaktivitet. Eksempelvis Rosenborg og Børsen er bygget i nederlandsk stil.

 

Kilde: Nationalmuseets hjemmeside, hvor du kan læse meget mere om renaissancen.