Renaissancen


Italiensk Renaissance


De Norditalienske bystater havde gennem middelalderen skabt tætte handelsforbindelser til det østlige middelhavsområde. Med det fulgte fornyede kulturelle forbindelser, der havde været svækkede siden 400-tallet hvor det Vestromerske rige brød sammen. Det havde begrænset forbindelsen mellem det østlige og vestlige middelhav og dermed interessen for antikkens historie. Araberne havde imidlertid fortsat studiet af de antikke græske tekster. Den fornyede kontakt skabte en vældig interesse for antikken, som kulminerede i Italien i 1400-årene og indtraf i Danmark århundredet efter.


Renaissancen i Danmark 1536-1660


Kendskab til latin og antikkens kultur var almen dannelse for enhver adelsmand, men Danmarks egen forhistorie (oldtid) blev dyrket med lige så stor passion. Frederik den 2. fik 1581-84 fremstillet 43 gobeliner til festsalen på Kronborg, som viste de danske konger helt tilbage fra kong Dan, beskrevet hos Saxo, og frem til Frederik den 2.selv. Gobelinerne iscenesatte Frederik den 2. som aftager til et stolt og ældgammelt kongedømme. Interessen for historie udmøntede sig også i at Anders Sørensen Vedels oversatte Saxo til dansk i 1575. Desuden syslede mange adelige med nedskrivning af middelalderens folkeviser. Inden for arkitekturen blev den nederlandske Renaissance mest udbredt som følge af Christian den 4.s store byggeaktivitet. Eksempelvis Rosenborg og Børsen er bygget i nederlandsk stil.

 

Kilde: Nationalmuseets hjemmeside, hvor du kan læse meget mere om renaissancen.