Tur X- Snaphanefigurer


Præstø: Lille Mats ved Hotel Frederiksminde


Hässleholm: Lille Mats ved Hembygdsmuseet

Hembygdsmuseet i Hässleholm

Foto maj 2024


Nogle af de udskårne figurer af træ i parken ved museet.


Vittsjö: Snaphanen Ubbe, mindesten, Carl Gustav-bro, skanse

Mindesten og mindeplade

Denne fine snaphanefigur i Vittsjö var

desværre afmonteret under FSGs tur i maj 2024


Drags-åen, nu kaldet Gustav Adolf-åen

Den "nye" Gustav Adolf-bro maj 2024


Verum: Snaphanen Svend Poulsen, samt kirken


Foto maj 2024

Verum kirke


Loshult: Loshult-kuppet og kirken


Nogle af de stjålne kobbermønterLønsboda snaphane, samt Ørkened kirke


Glasmosaik over alteret, genfundet i København

Maj 2024

Ørkened kirke i Lönsboda


Hemlingestenen ved Glimåkra

Alle 3 fotos: Maj 2024

Hemlingegården lige øst for mindestenen


Broby Hembygdspark

Mindesten for snaphaner.

Svend Poulsen er nr. 4

(fotos: 2024)


Hovdala slotUrtehaven

Lille Mats' bøsse (fotos: 2024)


Månstorp Gavlar ved Oxie nær Malmø