Tur 2

Snesere præstegård

Udsigt fra Sjolte mod Præstø Fjord

Snesere op mod Dyssegaard

Snesere Sø

Præstø Fjord i baggrunden

Gøngehuset

Bredeshave

Sankt Peders Kapel

Helledes Mølle anes i baggrunden

Strandegaard, tidligere kaldt Fiskerhoved Bye