Scrapbog


Besøg på www.svend-goenge.dk


Denne hjemmeside er udgivet siden medio april 2016, og der har i tidens løb været følgende antal besøg:


2024:            I alt;   pr. dag

Apr.:                4.479     149

Jan.-Apr.:     19.139     158 

Max. (20.2.):                359


År      Besøg  /dag Max/dag  Aug.

2023   32.598     89        513     4.034

2022   31.713      87        405    4.286

2021   29.844     82        217     2.889*

2020   31.039     85        207    2.640*

2019   22.835     63         337    4.233

2018   26.232     72         160    2.303*

2017    22.651     62         254    2.979

2016**  8.493     33         173    1.586

     * Intet Gøngemarked

     ** 15.4-31.12


FSG-Generalforsamlinger

2024.04.04 - referat m/ beretning + regnskab 2023 , se Ref.

2023.03.15 - referat m/ beretning + regnskab 2022, se SN 183

2022.03.16 - referat m/ beretning + regnskab 2020+2021, Ref.

2020.09.02 - referat m/ beretning + regnskab 2019, se Ref.

2019.03.16 - referat m/ beretning + regnskab 2018 i SN 146

2018.03.15 - referat m/ beretning + regnskab 2017 i SN 133

2017.03.27 - referat m/ beretning + regnskab 2016 i SN 119

2016.03.14 - referat m/ beretning + regnskab 2015 i SN 106

2015.03.25 - referat m/ beretning + regnskab 2014 i SN 96

2014.03.24 - referat m/ beretning + regnskab 2013 i SN 86

2013.02.13 - referat m/ beretning + regnskab 2012 i SN 69

2012.03.12 - referat m/ beretning i SN 55, regnskab for 2011

2011.03.02 - beretning i SN 38, regnskab for 2010

2010.03.22 - beretning i SN 21, regnskab for 2009

2009.03.23 - beretning i SN 04, regnskab for 2008

2008.06.12 - Stiftende Generalforsamling, se Seneste Nyt 01

         Officielt referat og Velkommen til medlemmerneGøngemarkeder

     Gøngemarkederne arrangeres ved et samarbejde mellem Foreningen Svend Gønge og Borgerforeningen Lundby - til og med 2019 også Medborgerhuset Lundby og dets Støtteforening.

     For hvert Gøngemarked har vi samlet PR-materiale i form af plakat, folder/flyer, streamer, markedsplan og program - der kan åbnes/hentes som pdf-filer.

2008     2009    2010    2011     2012     2012-Markedsavis 2013      2014     2015    2016     2017     2019    2022   2023

Der blev ikke afholdt Gøngemarked i 2018 pga. udskiftning af broen over jernbanen, og i 2020 + 2021 blev det aflyst pga. Corona-pandemien.


FSG-arrangementer

Svend P's 400 års fest 2010

Debatdag den 2010.11.06Besøg i Skåne

2010.07.29-2010.08.01.

Lönsboda-tur , indbydelse


2011.05.13+14

Snapphanedage


2012.07.27+28

Lönsbodaindbydelse 


2013.05.24-26

Skånetur


2014.07.25-27

Lönsboda, program


I gøngehøvdingens fodspor (dansk/svensk turist-brochure – en rejse langs snaphanevejen mellem Verum og Lundby)

Andet PR-materiale mv


10 danske nationalhelte

Op til 400-året for Svend Poulsens fødsel forsøgte FSG at få udgivet en mønt- eller frimærkesamling om 10 danske nationalhelte.

Forsøget lykkedes ikke, men vi havde så gode og velskrevne begrundelser, at der er lavet en underside om disse personer.


Mogenstrup kirkes regnskaber 1658-1660

FSG har haft den glæde, at Mogens Søgaard har påtaget sig at udarbejde en fin transskription af Mogenstrup kirkes regnskaber 1658-1660, som viser manglende indtægter, samt efterfølgende udgifter til reparation af krigsskader, se pdf-filen.


4750-Avisen

Sammenklip fra nedenstående år om FSG, møder, Gøngemarkeder, ture, besøg, udgivne bøger, andet i Lundby mv. - se Indholdsfortegnelsen.

4750Avisen udkom fra 2004 til udgangen af 2013. Perioden 2009 til april 2011 er de fleste udklip fra originale pdf-filer, mens tidligere og senere udgaver er scannede avissider.

Der bringes en stor tak til avisens redaktør Peter Sten Hansen for dels at tillade os at bruge materiale, dels at bidrage med meget heraf.


Du kan også se følgende supplementer til 4750Avisen:


Du kan også læse amatørarkæolog og lokalhistoriker Axel Degn Johanssons artikler om Svend Gønge mv.


Svend Poulsen, Bonde i Sjælland (bog af Peder Ditlev Faber, 1820) er lagt her med mulighed for download.


Vi er også stødt på den landsbylov (Videbrev), som i 1688 blev vedtaget af  (Gl.) Lundbys bymænd.


Skulle du ligge inde med andre udgaver af interesse, som vi må låne og scanne: Kontakt da hjemmesidens webmaster pr. mail

På siden Udklip findes udklip fra ugeaviser o.lign.