Scrapbog


Besøg på www.svend-goenge.dk


Denne hjemmeside er opdateret og udgivet siden medio april 2016, og der har i tidens løb været følgende antal besøg:


2021:

   1.1.-31.10.:             25.593 (gns. 84/dag)

   Aug.måned 2021:  2.889 (intet marked)

   Max. (19.3.):              217


Hele 2020:           31.039 (gns. 85/dag)

   August 2020:       2.640 (intet marked)

   Max. (15.2.):             207


Hele 2019:           22.835 (gns. 63/dag)

   1.7-31.12.:            17.576

   August 2019:       4.233 (Gøngemarked)

   Max. (17.8.):            337


Hele 2018:           26.232 (gns. 72/dag)

   1.7-31.12:             14.308

   August 2018:       2.303 (intet marked)

   Max. (4.12.)             160


Hele 2017:           22.651 (gns. 62/dag)

   1.7-31.12.2017:  13.671

   August 2017:       2.979  (Gøngemarked)

   Max. (19.8):            254


15.4-31.12.2016:   8.493 (gns. 33/dag)

   1.7-31.12.2016:    6.653

   August 2016:       1.586 (Gøngemarked)

   Max. (20.8):            173Generalforsamlinger

12.6.2008 - Stiftende Generalforsamling, se Seneste Nyt 01

23.3.2009 - beretning i SN 04, regnskab for 2008

22.3.2010 - beretning i SN 21, regnskab for 2009

2.3.2011    - beretning i SN 38, regnskab for 2010

12.3.2012  - referat m/ beretning i SN 55, regnskab for 2011

13.2.2013  - referat m/ beretning og regnskab 2012 i SN 69

24.3.2014 - referat m/ beretning og regnskab 2013 i SN 86

25.3.2015 - referat m/ beretning og regnskab 2014 i SN 96

14.3.2016 - referat m/ beretning og regnskab 2015 i SN 106

27.3.2017 - referat m/ beretning og regnskab 2016 i SN 119

15.3.2018 - referat m/ beretning og regnskab 2017 i SN 133

26.3.2019 - referat m/ beretning og regnskab 2018 i SN 146

2.9.2020   - referat m/ beretning og regnskab 2019, se Ref.


Foldere om FSG

     Siden FSG blev stiftet i 2008 har vi (bl.a.) udgivet følgende foldere til oplysning om foreningen:

2008    2010     2013     2013 (om Gøngeguider)  2017


Gøngemarkeder

     Gøngemarkederne arrangeres ved et samarbejde mellem Foreningen Svend Gønge, Borgerforeningen Lundby og Medborgerhuset Lundby og dets Støtteforening.

     For hvert Gøngemarked har vi samlet PR-materiale i form af plakat, folder/flyer, streamer, markedsplan og program - der kan åbnes/hentes som pdf-filer.

2008     2009    2010    2011     2012     2012-Markedsavisen 2013  2014     2015    2016     2017     2019

Der blev ikke afholdt Gøngemarked i 2018 pga. udskiftning af broen over jernbanen, og i 2020 blev det aflyst pga. Corona-pandemien.


Andet PR-materiale


10 danske nationalhelte

     Op til 400-året for Svend Poulsens fødsel forsøgte FSG at få udgivet en mønt- eller frimærkesamling om 10 danske nationalhelte.

     Forsøget lykkedes ikke, men vi havde så gode og velskrevne begrundelser, at der er lavet en underside om disse personer.


Mogenstrup kirkes regnskaber 1658-1660

FSG har haft den glæde, at Mogens Søgaard har påtaget sig at udarbejde en fin transskription af Mogenstrup kirkes regnskaber 1658-1660, som viser manglende indtægter, samt efterfølgende udgifter til reparation af krigsskader, se pdf-filen.


4750-Avisen

     Sammenklip fra nedenstående år om FSG, møder, Gøngemarkeder, ture, besøg, udgivne bøger, andet i Lundby mv. - se Indholdsfortegnelsen.

     4750Avisen udkom fra 2004 til udgangen af 2013. Perioden 2009 til april 2011 er de fleste udklip fra originale pdf-filer, mens tidligere og senere udgaver er scannede avissider.

     Der bringes en stor tak til avisens redaktør Peter Sten Hansen for dels at tillade os at bruge materiale, dels at bidrage med meget heraf.

2004

2006

2007                  

2008                   

2009   

2010, jan-juni     2010, juli-dec   

2011, jan-juni      2011, juli-dec     

2012     

2013, jan-jun      2013, juli-dec


     Du kan også se følgende supplementer til 4750Avisen:


     Du kan også læse amatørarkæolog og lokalhistoriker Axel Degn Johanssons artikler om Svend Gønge mv.

     Svend Poulsen, Bonde i Sjælland (bog af Peder Ditlev Faber, 1820) er lagt her med mulighed for download


     Skulle du ligge inde med andre udgaver af interesse, som vi må låne og scanne: Kontakt da hjemmesidens webmaster pr.  mail

     På siden Udklip findes udklip fra ugeaviser o.lign.


FSG-arrangementer

Svend P's 400 års fest 2010

Debatdag den 6.11.2010Besøg i Skåne


2010-29-7-1-8 Lönsboda-tur  ,

                            indbydelse

2011-05-13+14 Snapphanedage

2012-07-27+28 Lönsboda,

                             indbydelse

2013-05-24-26 Skånetur

2014-07-25-27 Lönsboda-pgm


I gøngehøvdingens fodspor (dansk/svensk turistbrochure

– en rejse langs snaphanevejen mellem Verum og Lundby)