I Gøngehøvdingens fodspor - På tur
Snaphanestatuen i Præstø

Lille mats statue i Præstø, rejst 1951


Bestil en guidet tur

Kunne du tænke dig at bestille en af disse ture eller en anden guidet tur med en gøngeguide, så skriv til os i formularen.


Priserne kan ses under hver tur. Turen skal være betalt forud.Kan også bruges til beskeder til foldere mv. 


Folderne kan af overnatnings-steder, turistkontorer, borger-service, busselskaber, foreninger o.lign. bestilles direkte pr. mail
Kør-selv-tur til Snaphane-statuer oa. -figurer.

     FSG har nu udarbejdet en ny kør-selv-tur til Snaphanestatuer mv. i Præstø og Skåne - se folderen derom.      Denne folder udgives ikke som trykt folder.


Resterne af

Den Øvre Vandmølle

("Lille Troldmølle")


     Turene i Danmark er tilrettelagt ud fra Fotobogen Sydsjælland - i Gøngehøvdingens fodspor (udsolgt), som det foreslås de lykkelige ejere at tage med på disse ture. På undersiden Fotobogen Sydsjælland kan du gratis downloade bogen i afsnit a' ca. 20 sider.


     For hver tur kan nedenfor hentes:

     1) Tur x med Vejl. - pdf-fil på 100-600 MB, så giv tid ved download og visning på skærmen.

     2) Vejledning for Tur x - pdf-fil på 3-5 MB.

Du kan hjemmefra printe 2) Vejledning og på din mobil-telefon, iPad, Tablet el.lign. downloade 1) Tur med Vejl., som vil være fin at læse undervejs om de forskellige steder.


     Send os venligst en mail, hvis du støder på uhensigts-mæssigheder, fejl el.lign.


Respekter venligst de lokaliteter, hvortil der ikke er offentlig adgang - nedenfor markeret med *)


    Turenes anslåede varighed er (excl. Tur 8) uden spisepauser  eller besøg visse steder på vejen - se de enkelte beskrivelser nedenfor. Du kan hente en Turguide med kort omtale af alle 8 ture incl. QR-koder som link til de 8 kombinerede pdf-filer med Vejledningen + Fotobogens sider om steder på turen. En niende QR-kode er link til      introduktion om Svend Poulsen (Fotobogens side 8-17, 219 MB), som det foreslås at læse på forhånd.


Tur 1: Gammel Lundby - Sværdborg - Lundby - Køng - Vester Egesborg - Fladsaa - Mogenstrup

Hent Tur 1 med Vejl. (304 MB)

Hent Vejledning til Tur 1

Turen er på ca. 25 km og vil ofte vare 2 timer, lidt mere i bus.

Til denne tur kan du hyre en Gøngeguide for 500 kr. for 2 timer. Guiden skal stige på og af din bil/bus samme sted.

Denne tur kan fortsættes i Tur 2 eller 7.


Fotobogen om steder på tur 1:

 • 139 Gammel Lundby: Mindestenen for Svend Poulsen, stedet han boede op til sin død
 • 94 Sværdborg kirke og præstegård, hvor gøngerne overrumplede mange svenske soldater
 • 135 Lundby med mange vejnavne om gønger mfl.
 • 104 Køng
 • 102 Vildtbanegrøften
 • 119 Stejlebanken ved Dybsø Fjord
 • 118 Vester Egesborg
 • 114 Fladså, Skovmøllegård, Mogenstrup

Se billeder fra tur 1.


Tur 2: Snesere - Bredeshave - Bækkeskov - Sjolte - Strandegaard

Hent Tur 2 med Vejl. (245 MB)

Hent Vejledning til Tur 2

Turen er på ca. 25 km og vil ofte vare 2 timer, lidt mere i bus.

Til denne tur kan du hyre en Gøngeguide for 500 kr. for 2 timer. Guiden skal stige på og af din bil/bus samme sted.


Fotobogen om steder på tur 2:

 • 96 Snesere: "Dyssegaard" med Lytte-asken, præstegården
 • 100 Snesere sø, hvor Svend Poulsen lokkede svenske soldater ud på den tynde is
 • 58 Præstø Fjord vest: Bredeshave med Gøngehuset *)
 • 62 Helledes mølle *)
 • 64 Laurids Hemmingsen (Sjolte oa. steder)
 • 60 Præstø Fjord nord / Strandegaard *) (Fiskerhoved By). På vejen passeres Skt. Peders Kapel

Se billeder fra tur 2.


Tur 3: Præstø - Maderne - Svend Gønges Hule - Jungshoved Slotsbanke - Ugledige/Mern Å

Hent Tur 3 med Vejl. (400 MB)

Hent Vejledning til Tur 3

Turen er på ca. 40 km og vil ofte vare 3-4 timer.

Til denne tur kan du hyre en Gøngeguide for 650 kr. for 3½ time. Guiden skal stige på og af din bil samme sted, men turen er ikke egnet for kørsel i bus.

Denne tur kan fortsættes i Tur 4 (ca. 30 km til Nyord, henholdsvis ca. 11 km til Gåsetårnet).


Fotobogen om steder på tur 3:

 • 73 Præstø - Sydsjællands mest romantiske handelsby, Gøngernes by,  Snaphanestatuen
 • 82 Maderne ved Præstø Fjord, hvor gøngerne gemte sig (selve maderne er lukket i fuglenes yngleperiode)
 • 86 Svend Gønges Hule yderst på Jungshoved
 • 88 Jungshoved Slotsbanke, hvor romanerne begynder
 • 128 Ugledige, Mern Å, "hvor sølvskatten trillede i vandet"

Se billeder fra tur 3.


Tur 4: Nyord - Stege - Vordingborg

Hent Tur 4 med Vejl. (176 MB)

Hent Vejledning til Tur 4

Selve turen er på ca. 40 km og vil ofte vare 2-2½ time.

Der kan ikke hyres Gøngeguide til denne tur.


Fotobogen om steder på tur 4:

 • 130 Nyord, Møn, hvor gøngerne søgte tilflugt, da de blev jaget af et par tusinde svenske soldater
 • 130 om Stege, der ikke ville give husly til gøngerne
 • 120 Vordingborg: Gåsetårnet, borgruinen, Danmarks Borgcenter (entre). Svenskerne var hårde ved byen

Se billeder fra tur 4.


Tur 5: Svenskekløften - Kongsted - Lystrup - Jomfruens Egede - Faxe - Blåbæks møller - Totterupholm (Rosendal) - Eskilstrup

Hent Tur 5 med Vejl. (321 MB)

Hent Vejledning til Tur 5

Turen er på ca. 35 km og vil ofte vare 3½ time, i bus lidt længere.

Til denne tur kan du hyre en Gøngeguide for 650 kr. for 3½ time. Guiden skal stige på og af din bil/bus samme sted.


Fotobogen om steder på tur 5:

 • 52 Svenskekløften, hvor gøngerne overfaldt svenskerne
 • 55 Brødebæk mølle *), hvor gøngerne gemte sig i den forlængst jævnede Øvre vandmølle ("Lille Troldmølle") noget længere oppe  ad Møllebækken end den, der kan ses ved Camp Adventure / stien til Skovtårnet
 • 48 Kongsted kirke med mange kalkmalerier, mindesten for Severin Kjær - og vi hører om, da Svend Poulsen blev hvervet af kong Frederik III
 • 42 Lystrup Gods *)
 • 43 Jomfruens Egede Gods *) og Øster Egede kirke *)?
 • 30 Faxe by med Vinkældertorvet, hvor man gemte vin i gadekærret. Se også kalkbruddet og Geomuseet (entre)
 • 34 Blåbæk møller, hvor gøngerne også gemte sig og foretog angreb fra (rundvisning kan bestilles, entre)
 • 38 Totterupholm (Rosendal) *) hvor svenskerne slog lejr

Se bileder fra tur 5.


Tur 6: Køge - Turebyholm - Karise -Gannebro -  St.Torøje - Højerup - St.Heddinge - Gjorslev

Hent Tur 6 med Vejl. (345 MB)

Hent Vejledning til Tur 6

Turen er på ca. 70 km og vil ofte vare 4-5 timer, så det foreslås at opdele den i 2 dele a' 2-2½ time og ca. 35 km:

 • Tur 6a: Køge - Turebyholm - Karise -Gannebro
 • Tur 6b: St.Torøje - Højerup - St.Heddinge - Gjorslev

Ved start i Turebyholm bliver turen på ca. 50 km og 2-3 timer.

Til denne tur kan du hyre en Gøngeguide for 800 kr. for 5 timer. Guiden skal stige på og af din bil/bus samme sted.

Med Turebyholm som start bliver prisen 650 kr. for 3½ time.


Fotobogen om steder på tur 6:

 • 18 Køge: Svend Poulsen gik i land nord for Køge, og vi kan i byen se mange gamle huse
 • 64 Turebyholm oa. steder om Laurids Hemmingsen ("Væbner Ib")
 • 40 Karise med kirken som forsvarsværk
 • 24 Ganneskovs Bro, hvor mange svenskere mødte deres skæbne
 • 70 Store Torøje med fortælling om kampe, samt om en skole, oprettet af kong Frederik IIIs bror Carl
 • 64 Lyderslev oa. steder om Laurids Hemmingsen
 • 46 Højerup gamle kirke ved Stevns Klint
 • 44 Store Heddinge, hvor Svend Poulsen fandt for mange svenske soldater
 • 26 Gjorslev Slot *)  hvor vi kan gå en tur i slotshaven

Se billeder fra tur 6.


Tur 7: Næstved og Herlufsholm

Hent Tur 7 med Vejl. (96 MB)

Hent Vejledning til Tur 7

Turen er på under 5 km, og den vil ofte vare 1-2 timer.

Der kan ikke hyres Gøngeguide til denne tur.


Fotobogen om steder på tur 7:

 • 108 Næstved
 • 112 Herlufsholm


Tur 8: Lundby, Præstø, Jungshoved Slotsbanke, Ugledige/Mern å, Præstø Fjord, Helledes Mølle, Sjolte, Snesere

Hent Tur 8 med Vejl. (618 MB; NB: ukorrekt koordinat til Gøngehuset))

Hent Vejledning til Tur 8 (version 2)

Denne heldagstur er på ca. 75 km, og den forventes at vare ca. 6 timer incl. 1 times spisepause, i bus varer det lidt længere.

Til denne tur kan du . hyre en Gøngeguide for 1.000 kr. for 6 timer. Guiden stiger på og af din bil/bus i Gl. Lundby.


Fotobogen om steder på tur 8:

 • 139 Gammel Lundby
 • 73 Præstø
 • 88 Jungshoved Slotsbanke
 • 128 Ugledige, Mern Å
 • 59 Bredeshave med Gøngehuset *) [ukorrekt koordinat i folderen og pdf-filen; koordinaten skal være N55°09'19 E12°01'02]
 • 62 Helledes mølle *)
 • 66 Sjolte
 • 58 Præstø Fjord
 • 100 Snesere Sø
 • 96 Snesere Præstegård *) og stedet for Lytter-asken

Guidet tur

Foreningen Svend Gønge har uddannet gøngeguider, som kan kan bestilles til at vise turister rundt på de steder, hvor Gøngehøvdingen Svend Poulsen slog sine folder under svenskekrigene i 1600-tallet.


I de nuværende Corona-tider kan vi kun gennemføre guidede ture ifølge gældende regler fra  sundheds- oa. myndigheder.Heldagstur (Tur 8)


Lundby kirke og Svend Gønges hus

Tur 8 begynder i Gl.Lundby, hvor Svend Poulsen boede fra 1661 til sin død mellem 1679 og 1690. På turen ser man mindestenen ved Lundby Kirke, stedet hvor den daværende Lundbygaard lå, som Svend Poulsen fik af Kong Frederik III, samt hvor det gildeshus lå, som han boede i som en fattig mand til sin død.


Vi besøger kirken, som også Svend Poulsen brugte, og der er mange interiører i kirken fra hans tid. Vi skal også høre historien om hans stenkiste, som skulle ligge fem alen under jorden syd for koret og hvor Svend Poulsen ifølge en mundtlig overlevering ligger begravet.


Snaphanestatuen i Præstø

Turen går videre til Præstø, hvor vi besøger Snaphane-statuen ved Frederiksminde - derpå Jungshoved Slotsruin og "Kulsoens hus" nær Mern å ved Ugledige, som sikkert gav ide til stedet, hvor romanens sølvskat trillede i åen.


Det er blevet tid til at spise, måske på Udby Kro.


Vi kører omkring terrænet i Bækkeskov, hvor snaphanerne har kæmpet mod svenskerne,  op forbi Helledes Mølle og videre til Sjolte, hvor Svend Poulsens højre hånd Laurits Hemmingsen boede - det var ham, som Carit Etlar kaldte Ib i romanerne Gøngehøvdingen og Dronningens Vagtmester.


Turen går ad den gamle kongevej (Strandvejen) langs Præstø Fjord, hvor vi ser Gøngehuset ved indkørslen til Bredeshave.


Turen går videre forbi Snesere Sø, hvor Svend Gønge lokkede svenske soldater ud på den tynde is, hvorpå vi passerer

Snesere Præstegård, hvor Laurits Hemmingsen og andre snaphaner dræbte en stribe svenske soldater, hvilket blev skæbnesvangert for virkelig-hedens Laurits.


Endelig skal vi høre historien om Lytterasken i Snesere ved Svend Poulsens gårde.


Heldagsturen Tur 8 varer ca. 6 timer og kan kombineres med middag på Udby Kro, f.eks. ærtesuppe à la Chr. IV's hof samt snaphanesteg for under 200 kr. pr. kuvert.


Halvdagsture

Du kan også bestille Tur 1-3 og Tur 5-6 - Tur 3 er dog ikke egnet for kørsel i bus.

Gøngeguiden skal stige på og af din bil/bus et nærmere aftalt sted.


Kan også bruges til beskeder om foldere mv.