Tur 1

Gammel Lundby

Her lå Gildehuset,

som Svend Poulsen boede i fra 1679

Teglværket ligger, hvor Svend Poulsens "Lundbygaard" lå

Sværdborg præstegård

Sværdborg kirke

Mange sigende vejnavne i Lundby

Svend Poulsen og

kong Christian IV

Kapellanen rafler

med kaptajn Manheimer

Stejlebanken syd for V. Egesborg

Fårebakkerne ved Mogenstrup

Åen Fladsaa ved den tidligere Skovmøllegaard

Mogenstrup

Mogenstrup kro er opført 1829. På Svend Gønges tid løb landevejen nord om kirken, og det var på den daværende bro, Svend Poulsen var ved at blive fanget af svenske soldater på begge sider.