Foreningen Svend Gønge


  FSGs bestyrelse pr. 3.9.2020:


  Formand og kasserer: 

                                   Jens Hallqvist,

                                   tlf. 4074 1870, mail

  Næstformand:   Ole Ib Hansen

  Sekretær:            Jens Beck

  Medlem:              Gunnar Stobbe

  Medlem:               Ingegerd Riis

  Medlem:               Per Alstrøm

  Medlem:               John Gravesen


  Desuden er udnævnt/valgt:

  Redaktør:             Jens Beck, mail

  Webmaster:        John Gravesen, mail

  Fanebærer:          Jens Chr. Nielsen

  Sygruppen:          Hanne Gravesen,

                                     Maj-Britt Nielsen

                                     mfl.


  Ordinær Generalforsamling den 3.9.2020:

  Referat m/ revideret regnskab       Når gøngerne medvirker, er vi i 1600-tals dragter - enten flotte festdragter eller hverdagsdragter. Mange medlemmer har egen dragt, mens FSGs sygruppe har lavet både fest- og hverdagsdragter til andre. Under Gøngemarkedet udlåner vi dragter til bodholdere, hjælpere oa.

        Vi har oprettet et Fotogalleri her på hjemmesiden, hvor du kan se mange gode og sjove billeder.

       FSG arrangerer også ture, når lejlighed byder sig.

       Se Vedtægterne eller hent dem som pdf-fil.

       Se FSGs Persondatapolitik


  Gi' den til dine venner og bekendte.

  Svends våbenskjold fra 1676


      Ambassadører for

  Foreningen Svend Gønge


  • Godsejer, kammerherre og hofjægermester Bernt Johan Collet, Lundbygård
  • Godsejer Peter Oxholm Tillisch, Rosenfeldt Gods
  • Godsejer Gerner Wolff-Sneedorff, Engelholm
  • Godsejer Marianne Stampe Holst, Nysø


  • Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune
  • Borgmester Marie Stærke, Køge Kommune
  • Fhv. borgmester Knud Larsen, Vordingborg Kommune
  • Fhv. borgmester Henrik Holmer, Vordingborg Kommune
  • Fhv. borgmester Henning Jensen, Næstved Kommune
  • Fhv. borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune
  • Fhv. borgmester Poul Arne Nielsen, Stevns Kommune
  • Fhv. borgmester René Tuekær, Faxe Kommune
  • Regionrådsmedlem Peter Madsen, Præstø


  • Socialrådgiver, forfatter og foredragsholder Hanne Reintoft
  • Fhv. generalløjtnant Kjeld Hillingsøe
  • Turistchef i Køge Kommune Lars Nielsen


  • Borgmester Anders Pettersson, Osby Kommune
  • Viceborgmester, Erland Nilsson, Osby Kommune
  • Fhv. kulturchef Tommy Johansson, Lönsboda
  • Formand for Osby Hembygdsförening Erik Ralsgård
  • Formand for Föreningen Snapphaneland, Hans Gardelid, Osby  FSGs samarbejdspartnere

  og støtter


  • Foreningen Gøngemarked Lundby
  • Borgerforeningen Lundby
  • Medborgerhuset Lundby og dets Støtteforening
  • Sydsjællands Kulsviere
  • Mogenstrup Kildelaug
  • Rapid Responder
  • Grafisk Værksted Præstø
  • Martin Davidsen, forfatter, leder af museumsværterne på Nationalmuseet, samt leder af Frederik III Garde - Ridder Martin og hans svende
  • Kronborg Renaissancefestival v/ Per Brix


  • Museum Sydøstdanmark
  • Museumsforeningen Sydsjælland og Møn
  • Køng Museum og dets Støtteforening
  • Lundby Sognearkiv
  • Lokalhistorisk Forening i Fladså
  • Faxe Lokalhistoriske Arkiv
  • VisitSydsjælland-Møn


  • Vordingborg Kommune
  • Næstved Kommune
  • Faxe Kommune
  • Stevns Kommune
  • Køge Kommune
  • Osby Kommune i Skåne


  • Föreningen Jöns Henrikssons Minne, Östra Sallerup, Skåne
  • Hembygdsföreningerne i Göinge, Skåne
  • C. A. Cederborg Sellskapet, Skåne
  • Turistorganisationerne i Osby, Östra Göinge og Hässleholm