Foreningen Svend Gønge


  FSGs bestyrelse pr. 3.9.2020:


  Formand og kasserer: 

                                   Jens Hallqvist,

                                   tlf. 4074 1870, mail

  Næstformand:   Ole Ib Hansen

  Sekretær:            Jens Beck

  Medlem:              Gunnar Stobbe

  Medlem:               Ingegerd Riis

  Medlem:               Per Alstrøm

  Medlem:               John Gravesen


  Desuden er udnævnt/valgt:

  Redaktør:             Jens Beck, mail

  Webmaster:        John Gravesen, mail

  Fanebærer:          Jens Chr. Nielsen

  Sygruppen:          Hanne Gravesen,

                                     Maj-Britt Nielsen

                                     mfl.


  Ordinær Generalforsamling den 3.9.2020:

  Referat m/ revideret regnskab
      Ambassadører for

  Foreningen Svend Gønge


  • Godsejer, kammerherre og hofjægermester Bernt Johan Collet, Lundbygård
  • Godsejer Peter Oxholm Tillisch, Rosenfeldt Gods
  • Godsejer Gerner Wolff-Sneedorff, Engelholm
  • Godsejer Marianne Stampe Holst, Nysø


  • Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune
  • Borgmester Marie Stærke, Køge Kommune
  • Fhv. borgmester Knud Larsen, Vordingborg Kommune
  • Fhv. borgmester Henrik Holmer, Vordingborg Kommune
  • Fhv. borgmester Henning Jensen, Næstved Kommune
  • Fhv. borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune
  • Fhv. borgmester Poul Arne Nielsen, Stevns Kommune
  • Fhv. borgmester René Tuekær, Faxe Kommune
  • Regionrådsmedlem Peter Madsen, Præstø


  • Socialrådgiver, forfatter og foredragsholder Hanne Reintoft
  • Fhv. generalløjtnant Kjeld Hillingsøe
  • Turistchef i Køge Kommune Lars Nielsen


  • Borgmester Anders Pettersson, Osby Kommune
  • Viceborgmester, Erland Nilsson, Osby Kommune
  • Fhv. kulturchef Tommy Johansson, Lönsboda
  • Formand for Osby Hembygdsförening Erik Ralsgård
  • Formand for Föreningen Snapphaneland, Hans Gardelid, Osby


  Svends våbenskjold fra 1676


  FSGs samarbejdspartnere

  og støtter


  • Foreningen Gøngemarked Lundby
  • Borgerforeningen Lundby
  • Medborgerhuset Lundby og dets Støtteforening
  • Sydsjællands Kulsviere
  • Mogenstrup Kildelaug
  • Rapid Responder
  • Grafisk Værksted Præstø
  • Martin Davidsen, forfatter, leder af museumsværterne på Nationalmuseet, samt leder af Frederik III Garde - Ridder Martin og hans svende
  • Kronborg Renaissancefestival v/ Per Brix


  • Museum Sydøstdanmark
  • Museumsforeningen Sydsjælland og Møn
  • Køng Museum og dets Støtteforening
  • Lundby Sognearkiv
  • Lokalhistorisk Forening i Fladså
  • Faxe Lokalhistoriske Arkiv
  • VisitSydsjælland-Møn


  • Vordingborg Kommune
  • Næstved Kommune
  • Faxe Kommune
  • Stevns Kommune
  • Køge Kommune
  • Osby Kommune i Skåne


  • Föreningen Jöns Henrikssons Minne, Östra Sallerup, Skåne
  • Hembygdsföreningerne i Göinge, Skåne
  • C. A. Cederborg Sellskapet, Skåne
  • Turistorganisationerne i Osby, Östra Göinge og Hässleholm