2008-01 Lønsboda 2008Lönsboda og officiel modtagelse:Blessingastugan:
Örnanæsgård:Soldatertorp nr 86 Tommeboda:
Skinnemyra kvarn:Kurve-muséet i Lönsboda:Bygdegården i Lönsboda: