Foreningen Svend Gønge

Svends våbenskjold fra 1676

 • FSGs ordinære generalforsamling måtte udsættes i foråret 2020, men er nu planlagt til afholdelse Torsdag den 3.9.2020 kl. 19.00 i Lundby Medborgerhus, Banevej 4, 4750 Lundby. Dagsorden ifølge lovene - udsendes senere.
 • Efter generalforsamlingen er der kaffebord, hvorpå vi skal høre om årets tema for Gøngemarkedet, nemlig Spisevaner i 1600-tallet


FSGs generalforsamling den 26.3.2019 forløb stille og roligt med en fyldig beretning, godkendt regnskab og genvalg til samtlige poster.

Se referat i Seneste Nyt 146


FSGs bestyrelse pr. 26.3.2019:


Formand og kasserer: 

                                 Jens Hallqvist,

                                 tlf. 4074 1870, mail

Næstformand:   Ole Ib Hansen

Sekretær:            Jens Beck

Medlem:              Gunnar Stobbe

Medlem:               Ingegerd Riis

Medlem:               John Gravesen


Desuden er udnævnt/valgt:

Redaktør:             Jens Beck, mail

Webmaster:        John Gravesen, mail

Fanebærer:          Søren Jørgensen

Sygruppen:          Hanne Gravesen,

                                   Maj-Britt Nielsen

                                   mfl.Foreningen Svend Gønge - FSG


Foreningens formål er bla.:

 • at fejre Svend ”Gønge” Poulsen og snaphanernes mærkedage
 • at historieforske, formidle og skabe bevidsthed om Svend ”Gønge” Poulsen, snaphanerne og deres samtid, 1610-1690
 • at skabe bæredygtig erhvervs- og turismeudvikling og markedsføring af Sydsjælland
 • at styrke lokalsamfundet, herunder de kulturelle værdier og kulturlivet
 • at etablere et tværkommunalt samarbejde på Sydsjælland og tværregionalt samarbejde i Øresundsregionen om udbredelsen af kendskabet til Svend ”Gønge” Poulsen, snaphanerne og deres samtid.
 • at samarbejde med danske og udenlandske foreninger og institutioner med lignede formål.


Medlemskab af

Foreningen Svend Gønge

     Foreningen har pt. godt 400 medlemmer. Det har i mange år været gratis at være medlem af FSG, og vi korresponderer kun pr. mail. Skriv til os på formularen til højre, hvis du vi være medlem.

     FSG udgiver meget jævnligt Seneste Nyt (SN) og under-tiden Særnumre - kan hentes som pdf-filer.

     Desuden afholder vi møder med interessante foredrags-holdere, emner mv., som annonceres i Seneste Nyt og her på hjemmesiden under Kommende arrangementer.

     Gøngemarkedet afholdes i Lundbyparken lidt vest for Lundby. Det arrangeres gennem overbygningen  "Foreningen Gøngemarked Lundby", bestående af FSG, Borgerforeningen Lundby og Medborgerhuset Lundby.

     Når gøngerne medvirker, er vi i 1600-tals dragter - enten flotte festdragter eller hverdagsdragter. Mange medlemmer har egen dragt, mens FSGs sygruppe har lavet både fest- og hverdagsdragter til andre. Under Gøngemarkedet udlåner vi dragter til bodholdere, hjælpere oa.

      Vi har oprettet et Fotogalleri her på hjemmesiden, hvor du kan se mange gode og sjove billeder.

     FSG arrangerer også ture, når lejlighed byder sig.

     Se Vedtægterne eller hent dem som pdf-fil.

     Se FSGs Persondatapolitik


Gi' den til dine venner og bekendte.    Ambassadører for

Foreningen Svend Gønge


 • Godsejer, kammerherre og hofjægermester Bernt Johan Collet, Lundbygård
 • Godsejer Peter Oxholm Tillisch, Rosenfeldt Gods
 • Godsejer Gerner Wolff-Sneedorff, Engelholm
 • Godsejer Marianne Stampe Holst, Nysø


 • Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune
 • Borgmester Marie Stærke, Køge Kommune
 • Fhv. borgmester Knud Larsen, Vordingborg Kommune
 • Fhv. borgmester Henrik Holmer, Vordingborg Kommune
 • Fhv. borgmester Henning Jensen, Næstved Kommune
 • Fhv. borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune
 • Fhv. borgmester Poul Arne Nielsen, Stevns Kommune
 • Fhv. borgmester René Tuekær, Faxe Kommune
 • Regionrådsmedlem Peter Madsen, Præstø


 • Socialrådgiver, forfatter og foredragsholder Hanne Reintoft
 • Fhv. generalløjtnant Kjeld Hillingsøe
 • Turistchef i Køge Kommune Lars Nielsen


 • Borgmester Anders Pettersson, Osby Kommun
 • Viceborgmester, Erland Nilsson, Osby Kommun
 • Tommy Johansson, Lönsboda
 • Formand for Osby Hembygdsförening Erik Ralsgård
 • Formand for Föreningen Snapphaneland, Hans Gardelid, Osby


Skriv til os her i formularen.

Du kan også bestile en Guide her.

FSGs samarbejdspartnere

og støtter


 • Foreningen Gøngemarked Lundby
 • Borgerforeningen Lundby
 • Medborgerhuset Lundby og dets Støtteforening
 • Sydsjællands Kulsviere
 • Mogenstrup Kildelaug
 • Rapid Responder
 • Grafisk Værksted Præstø
 • Martin Davidsen, forfatter, leder af museumsværterne på Nationalmuseet, samt leder af Frederik III Garde - Ridder Martin og hans svende
 • Kronborg Renaissancefestival v/ Per Brix


 • Museum Sydøstdanmark
 • Museumsforeningen Sydsjælland og Møn
 • Køng Museum og dets Støtteforening
 • Lundby Sognearkiv
 • Lokalhistorisk Forening i Fladså
 • Faxe Lokalhistoriske Arkiv
 • VisitSydsjælland-Møn


 • Vordingborg Kommune
 • Næstved Kommune
 • Faxe Kommune
 • Stevns Kommune
 • Køge Kommune
 • Osby Kommune i Skåne


 • Föreningen Jöns Henrikssons Minne, Östra Sallerup, Skåne
 • Hembygdsföreningerne i Göinge, Skåne
 • C. A. Cederborg Sellskapet, Skåne
 • Turistorganisationerne i Osby, Östra Göinge og Hässleholm