Foreningen Svend Gønge


  FSGs bestyrelse pr. 4.4.2024:


  Formand og kasserer: 

                                   Jens Hallqvist,

                                   4074 1870, mail

  Næstformand:   Ole Ib Hansen

  Sekretær:            Jens Beck

  Medlem:              Gunnar Stobbe

  Medlem:               Ingegerd Riis

  Medlem:               Per Alstrøm

  Medlem:               John Gravesen


  Desuden er udnævnt/valgt:

  Redaktør:             Jens Beck, mail

  Webmaster:        John Gravesen,

  mail

  Fanebærer:          Jens Chr. Nielsen

  Sygruppen:          Maj-Britt Nielsen


  Ordinær Generalforsamling den 4.4.2024 -  Referat + regnskab.  På undersiden Scrapbog kan ses statistik om besøg på hjemmesiden.


  Peter Sten Hansen (th.) blev den 15.3.2023 udnævnt til FSGs første æresmedlem. Han har været idemand, foreningens første formand og meget mere.

  Medlemskab af

  Foreningen Svend Gønge


       Foreningen har pt. godt 400 medlemmer. Det har i mange år været gratis at være medlem af FSG, og vi korresponderer kun pr. mail. Hvis du vil være medlem, kan du maile til sekretæren eller anvende formularen på siden "Kommende Arr.", hvis du vi være medlem.

       FSG udgiver meget jævnligt Seneste Nyt (SN) og undertiden Særnumre (SNS) - kan hentes som pdf-filer.

       Desuden afholder vi møder med interessante fore-dragsholdere, emner mv., som annonceres i Seneste Nyt og her på hjemmesiden under Kommende arrangementer.

       Gøngemarkedet afholdes i Lundbyparken lidt vest for Lundby. Det arrangeres gennem overbygningen  "Foreningen Gøngemarked Lundby", bestående af FSG og Borgerforeningen Lundby.

       Når gøngerne medvirker, er vi i kopier af 1600-tals dragter - enten flotte festdragter eller hverdagsdragter. Mange medlemmer har egen dragt, mens FSGs sygruppe har lavet både fest- og hverdagsdragter til andre. Under Gøngemarkedet udlåner vi dragter til bodholdere, hjælpere oa.

        Vi har oprettet et Fotogalleri her på hjemmesiden, hvor du kan se mange gode og sjove billeder.

       FSG arrangerer også ture, når lejlighed byder sig.

       Se Vedtægterne eller hent dem som pdf-fil.

       Se FSGs Persondatapolitik


  FSG har udgivet sin Folder 2017 om foreningen.Gi' den til dine venner og bekendte.

  Svends våbenskjold fra 1676


      Ambassadører for

  Foreningen Svend Gønge


  • Godsejer, kammerherre og hofjægermester Bernt Johan Collet, Lundbygård
  • Godsejer Peter Oxholm Tillisch, Rosenfeldt Gods
  • Godsejer Gerner Wolff-Sneedorff, Engelholm
  • Godsejer Marianne Stampe Holst, Nysø


  • Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune
  • Borgmester Marie Stærke, Køge Kommune
  • Fhv. borgmester Knud Larsen, Vordingborg Kommune
  • Fhv. borgmester Henrik Holmer, Vordingborg Kommune
  • Fhv. borgmester Henning Jensen, Næstved Kommune
  • Fhv. borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune
  • Fhv. borgmester Poul Arne Nielsen, Stevns Kommune
  • Fhv. borgmester René Tuekær, Faxe Kommune


  • Socialrådgiver, forfatter og foredragsholder Hanne Reintoft
  • Fhv. generalløjtnant Kjeld Hillingsøe
  • Turistchef i Køge Kommune Lars Nielsen


  • Borgmester Anders Pettersson, Osby Kommune
  • Viceborgmester, Erland Nilsson, Osby Kommune
  • Fhv. kulturchef Tommy Johansson, Lönsboda
  • Formand for Osby Hembygdsförening Erik Ralsgård  FSGs samarbejdspartnere

  og støtter


  • Foreningen Gøngemarked Lundby
  • Borgerforeningen Lundby
  • Medborgerhuset Lundby 
  • Sydsjællands Kulsviere
  • Mogenstrup Kildelaug
  • Grafisk Værksted Præstø
  • Martin Davidsen, forfatter, leder af museumsværterne på National-museet, samt leder af Frederik III Garde - Ridder Martin og hans svende


  • Museum Sydøstdanmark
  • Museumsforeningen Sydsjælland og Møn
  • Køng Museum og dets Støtte-forening
  • Lundby Sognearkiv
  • Lokalhistorisk Forening i Fladså


  • Vordingborg Kommune
  • Næstved Kommune
  • Faxe Kommune
  • Stevns Kommune
  • Køge Kommune
  • Osby Kommune i Skåne


  • Föreningen Jöns Henrikssons Minne, Östra Sallerup, Skåne
  • Hembygdsföreningerne i Göinge, Skåne
  • C. A. Cederborg Sellskapet, Skåne
  FSGs start i 2007-2008


  Det hele startede med Svend Gønge Komiteen - med et stiftende møde den 29. januar 2007. Vi reflekterede på en annonce i avisen indsat på initiativ af Peter Sten Hansen, formand for Borgerforeningen i Lundby. Radiojournalist, redaktør af 4750-Avisen, mv. Vi var 11 deltagere!


  Hovedidéen med komiteen var at lægge an til fejringen af folkehelten Svend Gønge, når han i 2010 fyldte 400 år og også finde ud af hvordan denne fejring kunne markeres.


  Hans lange otium i Lundby (20-30 år, regner man med) er baggrunden for initiativet, idet komiteen var af den opfattelse, at Lundby skulle være centrum for fejringen af nationalhelten Svend Poulsens 400 års dag.


  På det stiftende møde i Komiteen væltede det frem med ideer til, hvordan man kunne fejre og markere 400-året for Svend. Det gamle referat omtaler over 40 bud til idé-kataloget.


  Kulturarven


  Det her med Svend Gønge var jo i og for sig slet ikke noget nyt i Lundby og omegn. På Sydsjælland har sagn og myter om Gøngehøvdingen som folkehelt faktisk altid været hvermandseje (hvem har ikke læst de spændende drengeromaner ’Gøngehøvdingen’ og ’Dronningens Vagtmester’, hvor helteskikkelsen dyrkes på den gode gammeldags maner?).

  Selv om Svend Poulsen er født et helt andet sted, har man på Sydsjælland taget ham til sig som sin egen, og man har lige siden han blev kendt, levet på kulturarven efter Svend Gønge


  I forvejen havde man i Lundby og omegn bl.a.:

  • Svend Gønge Skolen
  • Svend Gønge Hallen
  • Idrætsforeningen Svend Gønge
  • Et helt kvarter, hvor vejene er opkaldt efter personer i Carit Etlars romaner


  Og mere er så siden kommet til - bl.a.

  • Rollespil Svend Gønge (nu ophørt)
  • Gøngemarked, årligt tilbagevendende begivenhed
  • Renaissancedans (ophørt senere)
  • Hjemmesiden www.svend-goenge.dk (fra 2016)


  Det folk måske ikke har vidst så meget om, var den virkelige og historiske person Svend Poulsen, som måske var knap så farverig og underholdende som myterne og sagnene lader ane – om end langt mere blodig og brutal.


  Så det har derfor også været en del af opgaven at bringe den historiske person frem i lyset og samtidig forsøge at adskille disse størrelser.


  Foreningen Svend Gønge etableres


  Men senere blev vi klar over, at hvis vi virkelig skulle agere mere professionelt i forhold til kommuner og andre institutioner, søge fonde osv. blev vi nødt til at etablere os som en forening – en såkaldt juridisk enhed.


  Denne forening blev en realitet torsdag den 12. juni 2008, idet Svend Gønge Komitéen ved stiftende generalforsamling på denne dato i Lundby blev omdannet til Foreningen Svend Gønge – i daglig tale FSG.


  Foreningen skulle på juridisk holdbart grundlag videreføre komitéens arbejde og varetage den praktiske gennemførelse af det omfangsrige idé-katalog, der gradvist er blevet skabt siden komitéens stiftelse i januar 2007.


  I foreningens vedtægter står bl.a., at det er foreningens formål

  • At medvirke til at udbrede kendskabet til Svend Poulsen og hans samtid
  • At styrke lokalsamfundet, herunder de kulturelle værdier og kulturlivet
  • At styrke det tværkommunale samarbejde på Sydsjælland og det tværregionale samarbejde i Øresundsregionen
  • At samarbejde med danske og udenlandske foreninger og institutioner med lignende formål


  Og det har vi så bestræbt os på lige siden.


  Foreningen i dag 


  Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Herfra kommer initiativerne, og der kan uddelegeres opgaver til forskellige projektgrupper.


  Bestyrelsen oa. ildsjæle udviser et initiativ, en idérigdom, en kontaktflade (netværk), nysgerrighed og en formåenhed, der er ganske utrolig.


  Vi oplever, at dette foreningsarbejde er med til at styrke sammenholdet – både lokalt i Lundby og omegn, men også folk udefra bliver lukket ind i dette fællesskab. Vi mærker en stor bevågenhed og goodwill hos de sjællandske gøngekommuner, som alle bakker godt op bag arbejdet – ikke mindst, når det ikke koster kommunekassen noget. Og vi har det sjovt og hyggeligt.


  Så Foreningen Svend Gønge lever videre i bedste velgående - også selv om 400-års dagen for Svend Poulsen for længst er overstået - og der er nok at tage sig til, også fremover, med at udbrede kendskabet til Svend Poulsen og hans samtid.


  Et uhyre spændende og dramatisk kapitel i Danmarks historie, som var meget tæt ved at blive enden på kongeriget Danmark.


  Oprindelig skrevet i 2012 af Gunnar Stobbe, efterfølgende opdateret