Historien & Nyheder


Formand/kasserer for

Foreningen Svend Gønge: 

Jens Hallqvist, tlf. 4074 1870, mail


Ved fejl ea. på denne hjemmeside:

Send webmasteren en mail

Det danske kongerige 1635

med

Skåne, Halland, Blekinge,

hele Slesvig og Holsten
Forside af heftet "Det gamle gildehus i Lundby, udgivet i 2018 af FSG.

Svend Poulsen boede i dette hus fra 1679 og formodentlig til sin død senest i 1691.

Heftet sælges for 45 kr. + evt. porto,

se undersiden Bøger mv.Gøngemarked

kommer igen i weekenden

den 15.-16. august 2020,

= sidst i uge 33,

se Gøngemarked


...

Nyheder på denne hjemmeside

 • Seneste Nyt 153 27.9.2019 Mødet den 1. oktober om adelsdamen Marie Grubbe med den særlige skæbne v/ Marianne Christensen
 • Næste Gøngemarked afholdes den 15.-16. august 2020 - som sædvanligt sidst i uge 33
 • Fotoalbum 65 viser billeder fra Gøngemarked 2019
 • Seneste Nyt 152 Om det praktiske ved besøg i Östra Sallerup den 14-15.9.2019. Rosenborg Slot: Musik og besøg i kælderen og Vinterstuen med de hemmelige lydkanaler.
 • Undersiden "Gøngemarked" er opdateret incl. numre på uafhentede gevinster.
 • Seneste Nyt 151 Indbydelse fra Ôstra Sallerup til 1600-talsdag søndag den 15. september. Fotos fra Gøngemarked 2019 med tak for indsatsen. Foromtale af FSGs møde den 1.10. med Marianne Christensen, der vil fortælle om Marie Grubbes liv.
 • Seneste Nyt 150 Medborgerhuset Lundby's kommende aktiviteter. Svend Gønge og Skovmøllegaard/Fladsaae. Plakat for det kommende Gøngemarked
 • Seneste Nyt 149 Om Gøngemarked den 17.-18. august. Familie- og Kulturfestival på Svend Gøngeskolen i Lundby, hvor 6. klasse opførte "Gøngehøvdingen" med fine scener om Ibs krybskytteri, transporten af kongens penge til København mv..
 • Billeder fra Tur 5 er suppleret med fotos af Brødebæk Mølle, hvor Svend Gønge oa. gemte sig (ved det nuværende Camp Adventure med Skovtårnet)
 • Seneste Nyt 148 Lundby Kultur- og Familiefestival den 24.5.2019 på Svend Gønge skolen. Et medlem har foræret FSG novellen "Den svenske major" af St. St. Blicher med fortælling om svenskernes hærgen på Fyn i 1658-59
 • Seneste Nyt 147 om mødet med FSGs stifter og første formand Peter Sten Hansen over temaet "Hvem var Svend Gønge". Fotos fra mødet

Galleri 1: Gøngemarkeder fra 2008 og frem,

                    Gønger i dragt, samt

                    Svend Gøngefester 400 og 405 år

Galleri 2: Gønger på besøg i Danmark og

                   udlandet - herunder fotos fra FSGs ture

                    i fodsporet på Svend Gønge

Galleri 3: Andre arrangementer med "Gøngerne

                    fra Lundby"Gøngemarchen


Se sangteksten i

Seneste Nyt 76


Hør Svend og mange flere

Carit Etlar

...


Gøngernes Sang -

Tempo di marcia

I Dag vil vi slaas,

i Morgen vil vi dø.

I Dag spirer Græsset,

i Morgen er det Hø.

Agt da vel paa Tiden,

brug dig flinkt i Striden!

Paa Sejren maa vi hvile,

naar Natten stunder til,

du ved Drikkebordet,

jeg på Valen jordet.

Det gaar dog med os begge kun, som Vorherre vil.

Digter ukendt

Musik: Anders Hedwall

Historien

om

Svend Poulsen,

"Gøngehøvdingen" og

"Dronningens Vagtmester"


     Den forlængst afdøde Svend Poulsen er forlæg for hovedpersonen i Carit Etlars romaner Gøngehøvdingen (og Dronningens vagtmester Ib, hvortil Svends våbenmester, husmanden Laurids Hemmingsen fra Sjolte menes at have været Carit Etlars model). Der er næppe tvivl om at den historiske Svend har været en anderledes barsk herre end den, der er fremstillet i såvel romanerne som de to filmatiseringer.

     På dette site hylder vi den danske folkehelt og hans samtidige i 1600-tallet. Samtidig fylder Carit Etlars romaner også en del for os.

     Svend Poulsen menes at være født i 1610 i Gønge herred (Göinge härad) på grænsen mellem Skåne og Halland - antagelig som husmandssøn i Skeinge ved Skeingesøen i

Verum Sogn i Vester Gønge Herred. En brevveksling med Christian V beskriver, at han tjente under dennes far Frederik III og hans farfar  Christian IV, for hvem han deltog i 30-årskrigen. Pastor Torsten Lundberg fra Glimåkra skriver i en årbog fra 1926, at Svend Poulsen var husmandssøn fra Birkebjerg ved Skeinge-søen.

     Dette site skal være med til at formidle Svend Poulsen ”Gøngehøvdingen” og snaphanernes historier, der blandt andet foregik på Sydsjælland, i Skåne og Halland.

     Vi håber at læsning og materiale findes interessant.

     Forvirret over hans mange navne? Se dem oplistet.

     Læs mere om hans levnedsløb

     Skolelærere oa. interesserede kan gratis hente et Pædagogisk Skrift om Svend Poulsen.


Med venlig hilsen

Foreningen Svend Gønge (FSG)

 

-----

Indhold på denne hjemmeside


Forside med kort introduktion til Historien, samt Nyheder på hjemmesiden.

     Undersider:

 • Svend Poulsen som historisk og romanfigur, fotos af FSGs Gøngehøvdinger gennem tiden, samt henvisning til flere omtaler
 • Væbner Ib (Laurids Hemmingsen)
 • Kulsoen og Tam med gode karakteristica
 • Snaphaner, Konger, Romanfigurer mfl.: Omtale af og flere henvisninger om de forskellige typer snaphaner, kongerne Christian IV og Frederik III, adelsmanden Kaj Lykke, Københavns borgmester Hans Nansen, biskop Hans Svane, samt romanfigurerne Kaptajn Manheimer og kapellan Oluf Tange


I Gøngehøvdingens fodspor

     8 kør-selv-ture, hvoraf nogle også egner sig for busture, hvor FSG tilbyder en guide mod passende betaling.

     Turene er lagt, så vi besøger de steder i Sydsjælland, som Svend Poulsen og hans gønger/ snaphaner færdedes på i svenskekrigen 1658-59.

     For hver tur er udarbejdet en vejledning, og de tilsvarende dele af Fotobogen kan downloades, så man kan tage oplysningerne med sig rundt.

     Underside:

 • Fotobogen, der kan downloades i afsnit på ca. 20 oprindelige sider og i samme høje billedkvalitet som i bogen.


Gøngemarked med en generel del om, hvad det er og hvad man ofte kan opleve på Gøngemarkedet - med en del omtale af det seneste.

     Undersider:

 • Gøngemarked 2017
 • Foreningen Gøngemarked Lundby
 • Ringridning i Christian IVs tid


Foreningen Svend Gønge 

     Formål, Medlemskab, Bestyrelse, Ambassadører og Samarbejdspartnere.

     Undersider:

 • Kommende arrangementer
 • Seneste Nyt (SN) og Seneste Nyt Særnumre (SNS), hvorfra man kan downloade alle hidtil udgivne
 • Kyllebækshuset - Vildtbanekroen
 • Bøger mv., som FSG har udgivet/sælger
 • En omtale af starten på FSG i 2007
 • Vedtægter for FSG
 • Udklip


Scrapbog

 • Vedtægter for FSG i udgaverne siden stiftelsen
 • Generalforsamlinger i FSG, som regel med bestyrelsens beretning, samt regnskabet
 • Foldere til oplysning om FSG
 • 4750Avisen: Udpluk fra 2004-2013 om FSG, Gøngemarked, Venskabsforeninger, samarbejds-partnere mv. – samlet i hele eller halve år. Hver fil slutter med en indholdsfortegnelse over årets udpluk
 • Gøngemarkeder: PR-materiale som plakat, folder, streamer, markedsplan og pro-gram
 • Andet af FSGs PR-materiale
 • 400-års festen og Debatdagen i 2010
 • Besøg i Skåne
 • 10 danske nationalhelte


Fotogallerier:

     3 gallerier med over 3000 billeder i over 50 album, samt en vejledning i brug af gallerierne:

 • Gøngemarkeder og Svend Gøngefester
 • Gønger på besøg i Danmark og  udlandet
 • Andre arrangementer mv.