Historien & Nyheder

Carit Etlar

...

Historien

om

Svend Poulsen,

"Gøngehøvdingen" og

"Dronningens Vagtmester"

 

Den forlængst afdøde Svend Poulsen Gønge er forlæg for hovedpersonen i Carit Etlars romaner Gøngehøvdingen (og Dronningens vagtmester Ib, til hvem Svends våbenmester, husmanden Laurids Hemmingsen fra Sjolte menes at have været Carit Etlars model). Der er næppe tvivl om at den historiske Svend har været en anderledes barsk herre end den, der er fremstillet i såvel romanerne som de to filmatiseringer.

På dette site hylder vi den danske folkehelt og hans samtidige i 1600-tallet. Samtidig fylder Carit Etlars romaner også en del for os.

Svend Poulsen menes at være født i 1610 i Gønge herred (Göinge härad) på grænsen mellem Skåne og Halland - antagelig som husmandssøn i Skeinge ved Skeingesøen i

Verum Sogn i Vester Gønge Herred. En brevveksling med Christian V beskriver, at han tjente under dennes far Frederik III og hans farfar Christian IV, for hvem han deltog i 30-årskrigen. Pastor Torsten Lundberg fra Glimåkra skriver i en årbog fra 1926, at Svend Poulsen var husmandssøn fra Birkebjerg ved Skeinge-søen.

Dette site skal være med til at formidle Svend Poulsen Gønge ”Gøngehøvdingen” og snaphanernes historier, der blandt andet foregik på Sydsjælland, i Skåne og Halland.

Vi håber at læsning og materiale findes interessant.

Forvirret over hans mange navne? Se dem oplistet.

 

Med venlig hilsen

Foreningen Svend Gønge (FSG)

-----

 

Nyheder på denne hjemmeside

 

  • Fotoalbum 58 viser billeder af FSGs jubilæumsudstil-ling på Præstø Bibliotek (jan. 2018) og Lundby Bibliotek (fra den 31.1.2018) med fotos, plakater, foldere, dragter, samt montrer med papfigurer af en gård og kirker, der blev hærget under svenskekrigene
  • Seneste Nyt 130 om den kommende udstilling på Præstø og Lundby Biblioteker; FSGs besøg på Lundby Efterskole; Historiske Dage i marts; Bog om mjød incl. opskrift
  • Seneste Nyt 129 Frederik III og Enevælden. Renæssancemad - Bi Skaarups forord til sin bog. Om FSGs 10-års jubilæum i 2018, herunder udstillingen på Præstø og Lundby Biblioteker
  • Seneste Nyt 128 FSG deltager i et møde på Lundby Efterskole om Svend Gønge, hvor FSG fortæller om ham, hans tid, foreningen mv.. Se Fotoalbum 46
  • Seneste Nyt 127 om Udstillinger på Præstø og Lundby Bibliotek; Forsvaret af Nakskov Fjord under Christian IV; Mødet med Birgit Rasmussen; FSG promoverer bogsalg
  • Seneste Nyt 126 om FSG til Renaissance Festival på Kronborg; vær med i FSGs aktiviteter; møde 22.11. med Birgit Rasmussen, FSGs første Kulso

Se Fotoalbum 57 om gønger oa. 2017 på Kronborg

Fotoalbum 39 om nedrivning af Kyllebækshuset er nu suppleret med fotos af huset i 1900-tallet.

  • Vi efterlyser folk, som gerne vil give en hånd med - se siden Gøngemarked
  • Hent 9 foldere om "I Gøngehøvdingens fodspor", enten de enkelte foldere eller kombineret med tur-vejledninger og uddrag af Fotobogen.

Du kan også downloade hele Fotobogen.

Se billeder fra Tur 1, Tur 2, Tur 3, Tur 4, Tur 5 og Tur 6

Galleri 1: Gøngemarkeder fra 2008 og frem,

Gønger i dragt, samt

Svend Gøngefester 400 og 405 år

Galleri 2: Udlandsture med "Gøngerne fra Lundby"

Galleri 3: Andre arrangementer med "Gøngerne

fra Lundby" - herunder fotos fra FSGs ture i

Gøngehøvdingens fodspor

 

 

Formand/kasserer for

Foreningen Svend Gønge:

Jens Hallqvist, tlf. 4074 1870, mail

 

Ved fejl ea. på denne hjemmeside:

Send webmasteren en mail

Gøngemarchen

 

Se sangteksten i

Seneste Nyt 76

 

Hør Svend og mange flere

Det danske kongerige 1635

med

Skåne, Halland, Blekinge,

hele Slesvig og Holsten

 

Se filmen fra 1961

fuldskærm findes i højre hjørne

 

Læs Romanen her: Gøngehøvdingen

 

Læs Dronningens Vagtmester

...