Historien & Nyheder

 

Formand/kasserer for

Foreningen Svend Gønge:

Jens Hallqvist, tlf. 4074 1870, mail

 

Ved fejl ea. på denne hjemmeside:

Send webmasteren en mail

Det danske kongerige 1635

med

Skåne, Halland, Blekinge,

hele Slesvig og Holsten

 

Nyheder på denne hjemmeside

 

  • FSGs bestyrelse har konstitueret sig uændret
  • Seneste Nyt 134 Omtale af en ny bog i serien Kongernes samling "Frederik 3. Kongen der greb magten", samt et emaljeportræt af samme konge.

Broen i Lundby er fjernet og erstattes af en højere, hvilket medfører, at vi ikke kan arrangere Gøngemarked her i 10-året for stiftelsen af Foreningen Svend Gønge.

Et af vore medlemmer arbejder i sin frie tid med modelbyggeri i forskellig sammenhæng - har du også noget interessant at fortælle?

  • Seneste Nyt 133 med referat af generalforsamlingen, samt omtale af Vidtbanen, de nye sider Scrapbog og Udklip på hjemmesiden, samt DRs Bonanza om Gøngehøvdingen

FSGs generalforsamling forløb igen stille og roligt med en fyldig beretning, godkendt regnskab og genvalg til samtlige poster. Bestyrelsen konstituerer sig på næste møde.

  • Seneste Nyt 132 om generalforsamlingen + Palle Birks foredrag om Vildtbanen, møde den 6.3. om Vikingeborgen ved Lellinge, samt at FSG er ved at udarbejde undervisningsmateriale om Svend Gønge
  • Se de 2 nye sider om "Foreningen Svend Gønge", nemlig "Scrapbog" og "Udklip" med FSGs vedtægter gennem tiden, referat mv. af generalforsamlinger, mange udpluk af 4750Avisen 2007-2013, PR-materiale om Gøngemarkeder oa., 400-års festen, Debatdag 2010, besøg i Skåne - samt udklip fra ugeaviser
  • Seneste Nyt 131 om Generalforsamling den 14.3. incl. dagsorden. Forhåndsomtale af ture i 2018 til Lönsboda og Östra Sallerup i Skåne. Renaissancemad og Danmarks ældste kogebog.
  • Vordingborg Kommunes Udvalg for Turisme, Udviking og Erhverv har den 26.1.2018 bevilget 150.000 kr. til forundersøgelse af, hvordan man kan etablere et Svend Gønge Oplevelsescenter i Lundby - i samarbejde med Foreningen Svend Gønge
  • Digte ved afsløringen af Snaphanestatuen i Frederiksminde anlæg i Præstø (den 29.9.1951), henholdsvis indvielsen af mindestenen ved Lundby kirke (den 8.9.1963) - se Gøngernes Sang på denne side, samt undersiden om Svend Poulsen
  • Underside Kyllebækshuset/Vildtbanekroen ved Ring.

Fotoalbum 39 om nedrivning af Kyllebækshuset er nu suppleret med fotos af huset i 1900-tallet.

Du kan også downloade hele Fotobogen.

Se fotos fra Tur 1, Tur 2, Tur 3, Tur 4, Tur 5 og Tur 6

Galleri 1: Gøngemarkeder fra 2008 og frem,

Gønger i dragt, samt

Svend Gøngefester 400 og 405 år

Galleri 2: Udlandsture med "Gøngerne fra

Lundby"

Galleri 3: Andre arrangementer med "Gøngerne

fra Lundby" - herunder fotos fra FSGs ture

i Gøngehøvdingens fodspor

 

Historien

om

Svend Poulsen,

"Gøngehøvdingen" og

"Dronningens Vagtmester"

 

Den forlængst afdøde Svend Poulsen Gønge er forlæg for hovedpersonen i Carit Etlars romaner Gøngehøvdingen (og Dronningens vagtmester Ib, til hvem Svends våbenmester, husmanden Laurids Hemmingsen fra Sjolte menes at have været Carit Etlars model). Der er næppe tvivl om at den historiske Svend har været en anderledes barsk herre end den, der er fremstillet i såvel romanerne som de to filmatiseringer.

På dette site hylder vi den danske folkehelt og hans samtidige i 1600-tallet. Samtidig fylder Carit Etlars romaner også en del for os.

Svend Poulsen menes at være født i 1610 i Gønge herred (Göinge härad) på grænsen mellem Skåne og Halland - antagelig som husmandssøn i Skeinge ved Skeingesøen i

Verum Sogn i Vester Gønge Herred. En brevveksling med Christian V beskriver, at han tjente under dennes far Frederik III og hans farfar Christian IV, for hvem han deltog i 30-årskrigen. Pastor Torsten Lundberg fra Glimåkra skriver i en årbog fra 1926, at Svend Poulsen var husmandssøn fra Birkebjerg ved Skeinge-søen.

Dette site skal være med til at formidle Svend Poulsen Gønge ”Gøngehøvdingen” og snaphanernes historier, der blandt andet foregik på Sydsjælland, i Skåne og Halland.

Vi håber at læsning og materiale findes interessant.

Forvirret over hans mange navne? Se dem oplistet.

 

Med venlig hilsen

Foreningen Svend Gønge (FSG)

-----

 

Carit Etlar

Gøngemarchen

 

Se sangteksten i

Seneste Nyt 76

 

...
...

Hør Svend og mange flere

Se filmen fra 1961

fuldskærm findes i højre hjørne

 

Læs Romanen her: Gøngehøvdingen

 

Læs Dronningens Vagtmester

 

Gøngernes Sang -

Tempo di marcia

I Dag vil vi slaas,

i Morgen vil vi dø.

I Dag spirer Græsset,

i Morgen er det Hø.

Agt da vel paa Tiden,

brug dig flinkt i Striden!

Paa Sejren maa vi hvile,

naar Natten stunder til,

du ved Drikkebordet,

jeg på Valen jordet.

Det gaar dog med os begge kun, som Vorherre vil.

Digter ukendt

Musik: Anders Hedwall