Historien & Nyheder

 

Formand/kasserer for

Foreningen Svend Gønge:

Jens Hallqvist, tlf. 4074 1870, mail

 

Ved fejl ea. på denne hjemmeside:

Send webmasteren en mail

Det danske kongerige 1635

med

Skåne, Halland, Blekinge,

hele Slesvig og Holsten

 

Carit Etlar

...

Historien

om

Svend Poulsen,

"Gøngehøvdingen" og

"Dronningens Vagtmester"

 

Den forlængst afdøde Svend Poulsen Gønge er forlæg for hovedpersonen i Carit Etlars romaner Gøngehøvdingen (og Dronningens vagtmester Ib, til hvem Svends våbenmester, husmanden Laurids Hemmingsen fra Sjolte menes at have været Carit Etlars model). Der er næppe tvivl om at den historiske Svend har været en anderledes barsk herre end den, der er fremstillet i såvel romanerne som de to filmatiseringer.

På dette site hylder vi den danske folkehelt og hans samtidige i 1600-tallet. Samtidig fylder Carit Etlars romaner også en del for os.

Svend Poulsen menes at være født i 1610 i Gønge herred (Göinge härad) på grænsen mellem Skåne og Halland - antagelig som husmandssøn i Skeinge ved Skeingesøen i

Verum Sogn i Vester Gønge Herred. En brevveksling med Christian V beskriver, at han tjente under dennes far Frederik III og hans farfar Christian IV, for hvem han deltog i 30-årskrigen. Pastor Torsten Lundberg fra Glimåkra skriver i en årbog fra 1926, at Svend Poulsen var husmandssøn fra Birkebjerg ved Skeinge-søen.

Dette site skal være med til at formidle Svend Poulsen Gønge ”Gøngehøvdingen” og snaphanernes historier, der blandt andet foregik på Sydsjælland, i Skåne og Halland.

Vi håber at læsning og materiale findes interessant.

Forvirret over hans mange navne? Se dem oplistet.

 

Med venlig hilsen

Foreningen Svend Gønge (FSG)

-----

 

Nyheder på denne hjemmeside

 

  • Se Fotoalbum 57 om gønger oa. til Renaissance Festival 2017 på Kronborg
  • Seneste Nyt 125 om Kronborg Slot og den kommende Renaissance Festival, herunder programmet
  • Seneste Nyt 124 om Valdemars Slot på Tåsinge med en historie analog til Svend Gønges gamle Lundbygaard. Oplysning om svensk netbutik med historiske stoffer mv. Recept på Christian IVs Mavebitter
  • Seneste Nyt 123 om, at Guldkysten udløste dansk-svensk krig. Rislev afbrændt under svenskekrigen.

Historien om Danmark i fjernsynet med FSGs biskop Hans Svane. Forretningen Historicum på Fyn

  • Seneste Nyt 122 om dansk-svenske krige 1657-79, samt fotos og fyldig omtale af Gøngemarked 2017

Læs åbningstalen og se mange billeder fra markedet

  • Vi efterlyser folk, som gerne vil give en hånd med - se siden Gøngemarked, hvor du også kan læse om den uafhentede gevinst nr. 198 fra udtrækning af "Svend Poulsens Segl". Hvem ejer et efterladt garderobestativ
  • Hent 9 trykte foldere om "I Gøngehøvdingens fodspor", enten kun de enkelte foldere eller indarbejdet i de kombinerede vejledninger og uddrag af Fotobogen.

Du kan også downloade hele Fotobogen.

Se billeder fra Tur 1, Tur 2, Tur 3, Tur 4, Tur 5 og Tur 6

Galleri 1: Gøngemarkeder fra 2008 og frem,

Gønger i dragt, samt

Svend Gøngefester 400 og 405 år

Galleri 2: Udlandsture med "Gøngerne fra Lundby"

Galleri 3: Andre arrangementer med "Gøngerne

fra Lundby" - herunder fotos fra FSGs ture i

Gøngehøvdingens fodspor

 

Gøngemarchen

 

Se sangteksten i

Seneste Nyt 76

 

Hør Svend og mange flere

Se filmen fra 1961

fuldskærm findes i højre hjørne

 

Læs Romanen her: Gøngehøvdingen

 

Læs Dronningens Vagtmester

...