Historien & Nyheder

 

Formand/kasserer for

Foreningen Svend Gønge:

Jens Hallqvist, tlf. 4074 1870, mail

 

Ved fejl ea. på denne hjemmeside:

Send webmasteren en mail

Det danske kongerige 1635

med

Skåne, Halland, Blekinge,

hele Slesvig og Holsten

 

Carit Etlar

...

Historien

om

Gøngehøvdingen og

Dronningens Vagtmester

 

Svend Poulsen Gønge er forlæg for hovedpersonen i Carit Etlars romaner Gøngehøvdingen (og Dronningens vagtmester Ib, til hvem Svends våbenmester, husmanden Laurids Hemmingsen fra Sjolte menes at have været Carit Etlars model). Der er næppe tvivl om at den historiske person har været en anderledes barsk herre end den, der er fremstillet i såvel romanerne som de to filmatiseringer.

På dette site hylder vi den danske folkehelt og hans samtidige i 1600-tallet. Samtidig fylder Carit Etlars romaner også en del for os.

Svend Poulsen menes at være født i 1610 i Gønge herred (Göinge härad) på grænsen mellem Skåne og Halland - antagelig som husmandssøn i Skeinge ved Skeingesøen i

Verum Sogn i Vester Gønge Herred. En brevveksling med Christian V beskriver, at han tjente under dennes far Frederik III og hans farfar, hvor han deltog i 30-årskrigen under Christian IV. Pastor Torsten Lundberg fra Glimåkra skriver i en årbog fra 1926, at Svend Poulsen var husmands-søn fra Birkebjerg (Skeinge ved Skeinge-søen).

Dette site skal være med til at formidle Svend Poulsen Gønge ”Gøngehøvdingen” og snaphanernes historier, der blandt andet foregik på Sydsjælland, i Skåne og Halland.

Vi håber at læsning og materiale findes interessant.

Forvirret over hans mange navne? Se dem oplistet.

 

Med venlig hilsen

Foreningen Svend Gønge (FSG)

-----

 

Nyheder på denne hjemmeside

  • Se Seneste Nyt 120 om det kommende Gøngemarked, samt mødet med Martin Davidsen
  • Se Fotoalbum 53 fra Carit Etlar Selskabets mindedag med faneoverrækkelse den 9.5.2017 i Gentofte
  • Se Fotoalbum 52 fra foredraget med Martin Davidsen om hans nye bog "Kongens Brev", herunder livet omkring indførelse af enevælden i 1660
  • Næste Stormøde om årets Gøngemarked afholdes i Lundby Medborgerhus, Banevej 4, 4750 Lundby:

Onsdag den 9. august kl. 19

  • Seneste Nyt 119 af 6.4.2017 om generalforsamlingen og mødet om detektor-arkæologi.
  • På generalforsamlingen den 27.3.2017 ændredes vedtægterne - se de herefter gældende vedtægter. Suppleanterne blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.
  • Gøngemarked 2017: Brev til kommende bodholdere
  • Den 21.2.2017 besøgte FSG Everdrup Foredragsfor-ening og fortalte om Gøngehøvdingen som historisk og fiktiv person, Danmarkshistorie, FSG, hjemmesiden, Fotobogen og ture i fodsporet mv., se Fotoalbum 49
  • FSG har udgivet sin Folder 2017 om foreningen.

Giv den til dine venner og bekendte.

 

Galleri 1: Gøngemarkeder fra 2008 og frem,

Gønger i dragt, samt

Svend Gøngefester 400 og 405 år

Galleri 2: Udlandsture med "Gøngerne fra Lundby"

Galleri 3: Andre arrangementer med "Gøngerne

fra Lundby" - herunder fotos fra FSGs ture i

Gøngehøvdingens fodspor

 

Gøngemarchen

 

Se sangteksten i

Seneste Nyt 76

 

Hør Svend og mange flere

Se filmen fra 1961

fuldskærm findes i højre hjørne

 

Læs Romanen her: Gøngehøvdingen

 

Læs Dronningens Vagtmester

...