Historien & Nyheder

 

Formand/kasserer for

Foreningen Svend Gønge:

Jens Hallqvist, tlf. 4074 1870, mail

 

Ved fejl ea. på denne hjemmeside:

Send webmasteren en mail

Det danske kongerige 1635

med

Skåne, Halland, Blekinge,

hele Slesvig og Holsten

 

Forside af heftet "Det gamle gildehus i Lundby, udgivet i 2018 af FSG.

Svend Poulsen boede i dette hus fra 1679 og formodentlig til sin død senest i 1691.

Heftet sælges for 45 kr. + evt. porto,

se undersiden Bøger mv.

 

 

Gøngemarkedet

kommer igen i weekenden

den 17-18. august 2019.

 

Carit Etlar

...

Historien

om

Svend Poulsen,

"Gøngehøvdingen" og

"Dronningens Vagtmester"

 

Den forlængst afdøde Svend Poulsen er forlæg for hovedpersonen i Carit Etlars romaner Gøngehøvdingen (og Dronningens vagtmester Ib, til hvem Svends våbenmester, husmanden Laurids Hemmingsen fra Sjolte menes at have været Carit Etlars model). Der er næppe tvivl om at den historiske Svend har været en anderledes barsk herre end den, der er fremstillet i såvel romanerne som de to filmatiseringer.

På dette site hylder vi den danske folkehelt og hans samtidige i 1600-tallet. Samtidig fylder Carit Etlars romaner også en del for os.

Svend Poulsen menes at være født i 1610 i Gønge herred (Göinge härad) på grænsen mellem Skåne og Halland - antagelig som husmandssøn i Skeinge ved Skeingesøen i

Verum Sogn i Vester Gønge Herred. En brevveksling med Christian V beskriver, at han tjente under dennes far Frederik III og hans farfar Christian IV, for hvem han deltog i 30-årskrigen. Pastor Torsten Lundberg fra Glimåkra skriver i en årbog fra 1926, at Svend Poulsen var husmandssøn fra Birkebjerg ved Skeinge-søen.

Dette site skal være med til at formidle Svend Poulsen ”Gøngehøvdingen” og snaphanernes historier, der blandt andet foregik på Sydsjælland, i Skåne og Halland.

Vi håber at læsning og materiale findes interessant.

Forvirret over hans mange navne? Se dem oplistet.

Skolelærere oa. interesserede kan gratis hente et Pædagogisk Skrift om Svend Poulsen.

 

Med venlig hilsen

Foreningen Svend Gønge (FSG)

-----

Nyheder på denne hjemmeside

 

 • Seneste Nyt 145 om Leonora Christine teater-forestilling, træning af renaissancedans, Stormøde om Gøgemarkedet den 4.4.2019 kl. 19 i Medborgerhuset Lundby, FSGs bøger og generalforsamling den 26.3.2019 kl. 19 i Medborgerhuset samt ny hjemmeside om 10 danske nationalhelte
 • Undersiden Scrapbog er suppleret med flere udklip fra 4750Avisen for 2004-2008
 • 10 danske nationalhelte omtales på en ny underside, selv om de gode begrundelser ikke udløste den i 2008 indgivne ansøgning om udgivelse af en mønt- eller frimærkeserie om disse 10, naturligvis incl. Svend Poulsen
 • Nyhedsbrev nr. 1-4 fra Svend Gønge Komitéen (FSGs forløber) kan nu ses på siden med Seneste Nyt.
 • Seneste Nyt 144 om planlægning mv. af det kommen-de Gøngemarked den 17-18.8.2019, Historiske Dage den 30-31.3. i Øksnehallen (København), FSGs ordinære generalforsamling den 26.3. kl. 19 i Medborgerhuset Lundby - hvorefter Martin Davidsen fortæller om drikkevaner i 1600-tallet. Kort omtale af det gode møde om rytterskolerne
 • Gøngemarked kommer igen den 17-18.8.2019

- se siden Gøngemarked. Vi efterlyser folk, som gerne vil give en hånd med

 • Fotogalleri 2 omhandler nu Gøngernes besøg i Danmark, Sverige og Tyskland, mens "Andre arrangementer" fortsat er i Fotogalleri 3
 • Billeder fra mødet om kong Frederik IVs Rytterskoler
 • Seneste Nyt 143 Mødet om rytterskolerne og Finn Thorshøj. Ordinær generalforsamling den 26.3.2019
 • Seneste Nyt 142 Møde den 22.1.2019 med Finn Thorshøj om Rytterskoler - se omtalen
 • Seneste Nyt 141 FSGs "Det gamle gildehus i Lundby" er udkommet. Omtale af Frederiksborg slot & Renaissancemusik. Martin Davidsens 3. bog "Skyggernes fyrste" er udkommet.
 • Særnummer 20 fortæller om Det gamle Gildehus i Lundby. Fra februar 1679 og formodentlig til sin død senest i 1690 boede Svend Poulsen i dette hus. Stor tak til Mogens Søgaard for de grundige studier.

Du kan købe heftet om Gildehuset, pris 45 kr. + evt. porto. Se heftets forside i venstre kolonne

Hent 9 foldere om ture "I Svend Gønges fodspor"

Se fotos fra Tur 1, Tur 2, Tur 3, Tur 4, Tur 5 og Tur 6

Galleri 1: Gøngemarkeder fra 2008 og frem,

Gønger i dragt, samt

Svend Gøngefester 400 og 405 år

Galleri 2: Gønger på besøg i Danmark og

udlandet - herunder fotos fra FSGs ture

i fodsporet på Svend Gønge

Galleri 3: Andre arrangementer med "Gøngerne

fra Lundby"

 

 

Gøngemarchen

 

Se sangteksten i

Seneste Nyt 76

 

Hør Svend og mange flere

Se filmen fra 1961

fuldskærm findes i højre hjørne

 

Læs Romanen her: Gøngehøvdingen

 

Læs Dronningens Vagtmester

...

 

Gøngernes Sang -

Tempo di marcia

I Dag vil vi slaas,

i Morgen vil vi dø.

I Dag spirer Græsset,

i Morgen er det Hø.

Agt da vel paa Tiden,

brug dig flinkt i Striden!

Paa Sejren maa vi hvile,

naar Natten stunder til,

du ved Drikkebordet,

jeg på Valen jordet.

Det gaar dog med os begge kun, som Vorherre vil.

Digter ukendt

Musik: Anders Hedwall

Indhold på denne hjemmeside

Forside med kort introduktion til Historien, samt Nyheder på hjemmesiden.

Undersider:

 • Svend Poulsen som historisk og romanfigur, fotos af FSGs Gøngehøvdinger gennem tiden, samt henvisning til flere omtaler
 • Væbner Ib (Laurids Hemmingsen)
 • Kulsoen og Tam med gode karakteristica
 • Snaphaner, Konger, Romanfigurer mfl.: Omtale af og flere henvisninger om de forskellige typer snaphaner, kongerne Christian IV og Frederik III, adelsmanden Kaj Lykke, Københavns borgmester Hans Nansen, biskop Hans Svane, samt romanfigurerne Kaptajn Manheimer og kapellan Oluf Tange

 

I Gøngehøvdingens fodspor

8 kør-selv-ture, hvoraf nogle også egner sig for busture, hvor FSG tilbyder en guide mod passende betaling.

Turene er lagt, så vi besøger de steder i Sydsjælland, som Svend Poulsen og hans gønger/ snaphaner færdedes på i svenskekrigen 1658-59.

For hver tur er udarbejdet en vejledning, og de tilsvarende dele af Fotobogen kan downloades, så man kan tage oplysningerne med sig rundt.

Underside:

 • Fotobogen, der kan downloades i afsnit på ca. 20 oprindelige sider og i samme høje billedkvalitet som i bogen.

 

Gøngemarked med en generel del om, hvad det er og hvad man ofte kan opleve på Gøngemarkedet - med en del omtale af det seneste.

Undersider:

 • Gøngemarked 2017
 • Foreningen Gøngemarked Lundby
 • Ringridning i Christian IVs tid

 

Foreningen Svend Gønge

Formål, Medlemskab, Bestyrelse, Ambassadører og Samar-bejdspartnere.

Undersider:

 • Kommende arrangementer
 • Seneste Nyt (SN) og Seneste Nyt Særnumre (SNS), hvorfra man kan downloade alle hidtil udgivne
 • Kyllebækshuset - Vildtbanekroen
 • Bøger mv., som FSG har udgivet/sælger
 • En omtale af starten på FSG i 2007
 • Vedtægter for FSG
 • Udklip

 

Scrapbog

 • Vedtægter for FSG i udgaverne siden stiftelsen
 • Generalforsamlinger i FSG, som regel med bestyrelsens beretning, samt regnskabet
 • Foldere til oplysning om FSG
 • 4750Avisen: Udpluk fra 2004-2013 om FSG, Gøngemarked, Venskabsforeninger, samarbejds-partnere mv. – samlet i hele eller halve år. Hver fil slutter med en indholdsfortegnelse over årets udpluk
 • Gøngemarkeder: PR-materiale som plakat, folder, streamer, markedsplan og pro-gram
 • Andet af FSGs PR-materiale
 • 400-års festen og Debatdagen i 2010
 • Besøg i Skåne
 • 10 danske nationalhelte

 

Fotogallerier: 3 gallerier med over 3000 billeder i over 50 album, samt en vejledning i brug af gallerierne:

 • Gøngemarkeder og Svend Gøngefester
 • Gønger på besøg i Danmark og udlandet
 • Andre arrangementer mv.