Historien & Nyheder

Carit Etlar

...

Historien

om

Svend Poulsen,

"Gøngehøvdingen" og

"Dronningens Vagtmester"

 

Den forlængst afdøde Svend Poulsen Gønge er forlæg for hovedpersonen i Carit Etlars romaner Gøngehøvdingen (og Dronningens vagtmester Ib, til hvem Svends våbenmester, husmanden Laurids Hemmingsen fra Sjolte menes at have været Carit Etlars model). Der er næppe tvivl om at den historiske Svend har været en anderledes barsk herre end den, der er fremstillet i såvel romanerne som de to filmatiseringer.

På dette site hylder vi den danske folkehelt og hans samtidige i 1600-tallet. Samtidig fylder Carit Etlars romaner også en del for os.

Svend Poulsen menes at være født i 1610 i Gønge herred (Göinge härad) på grænsen mellem Skåne og Halland - antagelig som husmandssøn i Skeinge ved Skeingesøen i

Verum Sogn i Vester Gønge Herred. En brevveksling med Christian V beskriver, at han tjente under dennes far Frederik III og hans farfar Christian IV, for hvem han deltog i 30-årskrigen. Pastor Torsten Lundberg fra Glimåkra skriver i en årbog fra 1926, at Svend Poulsen var husmandssøn fra Birkebjerg ved Skeinge-søen.

Dette site skal være med til at formidle Svend Poulsen Gønge ”Gøngehøvdingen” og snaphanernes historier, der blandt andet foregik på Sydsjælland, i Skåne og Halland.

Vi håber at læsning og materiale findes interessant.

Forvirret over hans mange navne? Se dem oplistet.

 

Med venlig hilsen

Foreningen Svend Gønge (FSG)

-----

 

Nyheder på denne hjemmeside

 • Seneste Nyt 131 om Generalforsamling 14.3. og dagsorden. Forhåndsomtale af ture til Lönsboda og Östra Sallerup i Skåne. Renaissancemad og Danmarks ældste kogebog. Lokalhistorisk Forening i Faldså indbyder til møde om ringborgen ved Lellinge/Køge.
 • Vordingborg Kommunes Udvalg for Turisme, Udviking og Erhverv har den 26.1.2018 bevilget 150.000 kr. til forundersøgelse af, hvordan man kan etablere et Svend Gønge Oplevelsescenter i Lundby - i samarbejde med Foreningen Svend Gønge
 • Onsdag den 14.3.2018 kl. 19 afholder FSG sin ordinære generalforsamling i Lundby Medborgerhus. Efter kaffen fortæller tidl. museumsleder Palle Birk Hansen om Vildtbanen mellem Dybsø og Præstø Fjord
 • Supplerende oplysninger om digte ved afsløringen af Snaphanestatuen i Frederiksminde anlæg i Præstø (den 29.9.1951), henholdsvis indvielsen af mindestenen ved Lundby kirke (den 8.9.1963) - se Gøngernes Sang på denne side, samt undersiden om Svend Poulsen
 • Fotoalbum 58 viser billeder af FSGs jubilæumsudstil-ling på Præstø Bibliotek (jan. 2018) og nu også Lundby Bibliotek (februar 2018) med fotos, plakater, foldere, dragter, samt montrer med papfigurer af en gård og kirker, der blev hærget under svenskekrigene
 • Seneste Nyt 130 om udstillingen; FSGs besøg på Lundby Efterskole; Historiske Dage i marts; Bog om mjød incl. opskrift
 • Seneste Nyt 129 Frederik III og Enevælden. Renæssancemad - Bi Skaarups forord til sin bog. Om FSGs 10-års jubilæum i 2018
 • Seneste Nyt 128 FSG deltager i et møde på Lundby Efterskole om Svend Gønge, hvor vi fortæller om ham, hans tid, foreningen mv.. Se Fotoalbum 46
 • Seneste Nyt 127 om Udstillingerne; Forsvaret af Nakskov Fjord under Christian IV; Mødet med Birgit Rasmussen; FSG promoverer bogsalg
 • Seneste Nyt 126 om FSG til Renaissance Festival på Kronborg; vær med i FSGs aktiviteter; møde 22.11. med Birgit Rasmussen, FSGs første Kulso

Se Fotoalbum 57 om gønger oa. 2017 på Kronborg

Fotoalbum 39 om nedrivning af Kyllebækshuset er nu suppleret med fotos af huset i 1900-tallet.

 • Vi efterlyser folk, som gerne vil give en hånd med - se siden Gøngemarked
 • Hent 9 foldere "I Svend Gønges fodspor", enten de enkelte foldere eller kombineret med tur-vejledninger og uddrag af Fotobogen.

Du kan også downloade hele Fotobogen.

Se billeder fra Tur 1, Tur 2, Tur 3, Tur 4, Tur 5 og Tur 6

Galleri 1: Gøngemarkeder fra 2008 og frem,

Gønger i dragt, samt

Svend Gøngefester 400 og 405 år

Galleri 2: Udlandsture med "Gøngerne fra Lundby"

Galleri 3: Andre arrangementer med "Gøngerne

fra Lundby" - herunder fotos fra FSGs ture i

Gøngehøvdingens fodspor

 

 

Formand/kasserer for

Foreningen Svend Gønge:

Jens Hallqvist, tlf. 4074 1870, mail

 

Ved fejl ea. på denne hjemmeside:

Send webmasteren en mail

Gøngemarchen

 

Se sangteksten i

Seneste Nyt 76

 

Hør Svend og mange flere

Det danske kongerige 1635

med

Skåne, Halland, Blekinge,

hele Slesvig og Holsten

 

Se filmen fra 1961

fuldskærm findes i højre hjørne

 

Læs Romanen her: Gøngehøvdingen

 

Læs Dronningens Vagtmester

...

 

Gøngernes Sang -

Tempo di marcia

I Dag vil vi slaas,

i Morgen vil vi dø.

I Dag spirer Græsset,

i Morgen er det Hø.

Agt da vel paa Tiden,

brug dig flinkt i Striden!

Paa Sejren maa vi hvile,

naar Natten stunder til,

du ved Drikkebordet,

jeg på Valen jordet.

Det gaar dog med os begge kun, som Vorherre vil.

Digter ukendt

Musik: Anders Hedwall