Kommende Arr.

Skriv til os her i formularen.

Du kan også bestile en Guide her.

Kommende arrangementer

 

Foreningen Svend Gønge og vore samarbejdspartnere mfl. indbyder bla. til følgende arrangementer:

 

 

Ordinær generalforsamling

afholdes tirsdag den 26.3.2019 kl. 19 i Medborgerhuset Lundby, Banevej 4, 4750 Lundby.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse

3. Det reviderede regnskab forelægges til

godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent samt gebyr

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af bilagskontrollant for 1 år

8. Valg af suppleant for bilagskontrollant for 1 år

9. Valg af fanebærer for 1 år

10. Eventuelt

 

 

Gøngemarked igen 17-18. august 2019 kl. 10-17 i Lundby Parken lidt vest for Lundby - læs meget mere herom.

Vi søger folk, der vil give en hånd med - og det kan fint være til en begrænset opgave.

 

--------------------

 

Medborgerhuset Lundby, Banevej 4, 4750 Lundby.

 

Læs om indbydelser mv. på Medborgerhusets hjemmeside.

 

Svends våbenskjold fra 1676