Foreningen Svend Gønge

Svends våbenskjold fra 1676

 

FSGs bestyrelse pr. 27.3.2017:

 

Formand og kasserer:

Jens Hallqvist,

tlf. 4074 1870, mail

Næstformand: Ole Ib Hansen

Sekretær: Jens Beck

Medlem: Gunnar Stobbe

Medlem: Chris Hermansen

Medlem: Ingegers Riis

Medlem: John Gravesen

 

Desuden er udnævnt/valgt:

Redaktør: Jens Beck

Webmaster: John Gravesen, mail

Fanebærer: Søren Jørgensen

Sygruppen: Lene Adrian mfl.

 

 

FSGs samarbejdspartnere

og støtter

 

 • Borgerforeningen Lundby
 • Medborgerhuset Lundby
 • Kulsvierne i Eskilstrup
 • Mogenstrup Kildelaug og Kildemarked
 • ASF-Dansk Folkehjælp
 • Carit Etlar Selskabet

 

 • Sydsjællands Kulturteater
 • Museerne Vordingborg
 • Køng Museum
 • Støtteforeningen for Køng Museum
 • Lundby Sognearkiv
 • Faxe Lokalhistoriske Arkiv
 • Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

 

 • Vordingborg Kommune
 • Næstved Kommune
 • Faxe Kommune
 • Stevns Kommune
 • Køge Kommune
 • Osby Kommune i Skåne

 

 • Föreningen Jöns Henrikssons Minne , Skåne
 • Hembygdsföreningerne i Göinge, Skåne
 • C. A. Cederborg Sellskapet, Skåne
 • Nätverket i Lönsboda, Skåne
 • Föreningen Snapphaneland
 • Turistorganisationerne i Osby, Östra Göinge og Hässleholm
 • Turismesamarbejdet på Sydsjælland og Møn

 

 • Grafisk Værksted Præstø

 

Foreningen Svend Gønge - FSG

 

Foreningens formål er bla.:

 • at fejre Svend ”Gønge” Poulsen og snaphanernes mærkedage
 • at historieforske, formidle og skabe bevidsthed om Svend ”Gønge” Poulsen, snaphanerne og deres samtid, 1610-1690
 • at skabe bæredygtig erhvervs- og turismeudvikling og markedsføring af Sydsjælland
 • at styrke lokalsamfundet, herunder de kulturelle værdier og kulturlivet
 • at etablere et tværkommunalt samarbejde på Sydsjælland og tværregionalt samarbejde i Øresundsregionen om udbredelsen af kendskabet til Svend ”Gønge” Poulsen, snaphanerne og deres samtid.
 • at samarbejde med danske og udenlandske foreninger og institutioner med lignede formål.

 

Medlemskab af Foreningen Svend Gønge

Foreningen har pt. godt 400 medlemmer. Det har i mange år været gratis at være medlem af FSG, og vi korrespon-derer kun pr. mail. Skriv til os på formularen til højre, hvis du vi være medlem.

FSG udgiver meget jævnligt Seneste Nyt (SN) og under-tiden Særnumre - kan hentes som pdf-filer.

Desuden afholder vi møder med interessante foredrags-holdere, emner mv., som annonceres i Seneste Nyt og her på hjemmesiden under Kommende arrangementer.

Det årlige Gøngemarked i Lundbyparken lidt vest for Lundby arrangeres gennem overbygningen "Foreningen Gøngemarked Lundby", bestående af FSG, Borgerforeningen Lundby og Medborgerhuset Lundby.

Når gøngerne medvirker, er vi i 1600-tals dragter - enten flotte festdragter eller hverdagsdragter. Mange medlemmer har egen dragt, mens FSGs sygruppe har lavet både fest- og hverdagsdragter til andre. Under Gøngemarkedet udlåner vi dragter til bodholdere, hjælpere oa.

Vi har oprettet et Fotogalleri her på hjemmesiden, hvor du kan se mange gode og sjove billeder.

FSG arrangerer også ture, når lejlighed byder sig.

Se Vedtægterne eller hent dem som pdf-fil.

 

Gi' den til dine venner og bekendte.

 

 

Ambassadører for

Foreningen Svend Gønge

 

 • Godsejer, kammerherre og hofjægermester Bernt Johan Collet, Lundbygård
 • Godsejer Peter Oxholm Tillisch, Rosenfeldt Gods
 • Godsejer Gerner Wolff-Sneedorff, Engelholm
 • Godsejer Marianne Stampe Holst, Nysø
 • Godsejer, Peter Henrik Tesdorpf, Gjorslev Gods, Stevns
 • Fhv. borgmester Knud Larsen,

Vordingborg Kommune

 • Borgmester Carsten Rasmussen,

Næstved Kommune

 • Borgmester Knud Erik Hansen,

Faxe Kommune

 • Fhv. borgmester Poul Arne Nielsen,

Stevns Kommune

 • Fhv. borgmester Marie Stærke,

Køge Kommune

 • Fhv. borgmester Henrik Holmer, Vordingborg Kommune
 • Fhv. borgmester Gina Øbakke,

Stevns Kommune

 • Fhv. borgmester René Tuekær,

Faxe Kommune

 • Fhv. borgmester Henning Jensen,

Næstved Kommune

 • Regionrådsmedlem Peter Madsen, Præstø
 • Socialrådgiver, forfatter og foredragsholder Hanne Reintoft
 • Fhv. generalløjtnant Kjeld Hillingsøe
 • Turistchef i Køge Kommune Lars Nielsen
 • Borgmester Anders Pettersson,

Osby Kommun

 • Viceborgmester, Erland Nilsson,

Osby Kommun

 • Tommy Johansson, Osby
 • Formand for Osby Hembygdsförening Erik Ralsgård
 • Formand for Föreningen Snapphaneland, Hans Gardelid, Osby
 • Tidl. formand for Föreningen Snapphaneland, Marco van Brink, Osby

 

Skriv til os her i formularen.

Du kan også bestile en Guide her.