FSGs start i 2007-2008


Kulturarven


Det her med Svend Gønge var jo i og for sig slet ikke noget nyt i Lundby og omegn. På Sydsjælland har sagn og myter om Gøngehøvdingen som folkehelt faktisk altid været hvermandseje (hvem har ikke læst de spændende drenge-romaner ’Gøngehøvdingen’ og ’Dronningens Vagtmester’, hvor helteskikkelsen dyrkes på den gode gammeldags maner?).

Selv om Svend Poulsen er født et helt andet sted, har man på Sydsjælland taget ham til sig som sin egen, og man har lige siden han blev kendt, levet på kulturarven efter Svend Gønge


I forvejen havde man i Lundby og omegn bl.a.:

 • Svend Gønge Skolen
 • Svend Gønge Hallen
 • Idrætsforeningen Svend Gønge
 • Et helt kvarter, hvor vejene er opkaldt efter personer i Carit Etlars romaner


Og mere er så siden kommet til - bl.a.

 • Rollespil Svend Gønge (nu ophørt)
 • Gøngemarked, årligt tilbagevendende begivenhed
 • Renaissancedans
 • Hjemmesiden www.svend-goenge.dk (fra 2016)


Det folk måske ikke har vidst så meget om, var den virkelige og historiske person Svend Poulsen, som måske var knap så farverig og underholdende som myterne og sagnene lader ane – om end langt mere blodig og brutal.


Så det har derfor også været en del af opgaven at bringe den historiske person frem i lyset og samtidig forsøge at adskille disse størrelser.


Foreningen Svend Gønge etableres


Men senere blev vi klar over, at hvis vi virkelig skulle agere mere professionelt i forhold til kommuner og andre institutioner, søge fonde osv. blev vi nødt til at etablere os som en forening – en såkaldt juridisk enhed.


Denne forening blev en realitet torsdag den 12. juni 2008, idet Svend Gønge Komitéen ved stiftende generalforsamling på denne dato i Lundby blev omdannet til Foreningen Svend Gønge – i daglig tale FSG.


Foreningen skulle på juridisk holdbart grundlag videreføre komitéens arbejde og varetage den praktiske gennemførelse af det omfangsrige idé-katalog, der gradvist er blevet skabt siden komitéens stiftelse i januar 2007.


I foreningens vedtægter står bl.a., at det er foreningens formål

 • At medvirke til at udbrede kendskabet til Svend Poulsen og hans samtid
 • At styrke lokalsamfundet, herunder de kulturelle værdier og kulturlivet
 • At styrke det tværkommunale samarbejde på Sydsjælland og det tværregionale samarbejde i Øresundsregionen
 • At samarbejde med danske og udenlandske foreninger og institutioner med lignende formål


Og det har vi så bestræbt os på lige siden.


Foreningen i dag


Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer + 2 suppleanter. Herfra kommer initiativerne, og der kan uddelegeres opgaver til forskellige projektgrupper.

Bestyrelsen oa. ildsjæle udviser et initiativ, en idérigdom, en kontaktflade (netværk), nysgerrighed og en formåenhed, der er ganske utrolig.


Vi oplever, at dette foreningsarbejde er med til at styrke sammenholdet – både lokalt i Lundby og omegn, men også folk udefra bliver lukket ind i dette fællesskab. Vi mærker en stor bevågenhed og goodwill hos de 5 sjællandske gøngekommuner, som alle bakker godt op bag arbejdet – ikke mindst, når det ikke koster kommunekassen noget. Og vi har det sjovt og hyggeligt.


Så Foreningen Svend Gønge lever videre i bedste velgående - også selv om 400-års dagen for Svend Poulsen for længst er overstået - og der er nok at tage sig til, også fremover, med at udbrede kendskabet til Svend Poulsen og hans samtid.


Et uhyre spændende og dramatisk kapitel i Danmarks historie, som var meget tæt ved at blive enden på kongeriget Danmark.


Oprindeligt skrevet af Gunnar Stobbe i 2012.