Scrapbog

 

Besøg på www.svend-goenge.dk

 

Denne hjemmeside blev påbegyndt i april 2016, og der har i tidens løb været følgen-de antal besøg:

 

Hele 2016: 8.493

1.7-31.12.2016: 6.653

August 2016: 1.586 (Gøngemarked)

Max. (20.8): 173

 

Hele 2017: 22.651

1.7-31.12.20167: 13.671

August 2017: 2.979 (Gøngemarked)

Max. (19.8): 254

 

Scrapbog

 

Foreningen Svend Gønge (FSG) har på denne side samlet en del arkivalier til en elektronisk scrapbog, hvoraf de markerede kan læses/downloades som pdf-filer.

Læs først om foreningens start.

På denne hjemmesides Fotogalleri kan du se billeder fra mange af de arrangementer, FSG har deltaget i.

 

Vedtægter for FSG

Siden Foreningen Svend Gønge blev stiftet den 12.6.2008 findes følgende udgaver af vedtægterne, idet den seneste er den gældende:

12.6.2008 23.3.2009 12.3.2012 13.2.2013 27.3.2017

 

Generalforsamlinger

12.6.2008 - Stiftende Generalforsamling, se Seneste Nyt 01

23.3.2009 - beretning i SN 04, regnskab for 2008

22.3.2010 - beretning i SN 21, regnskab for 2009

2.3.2011 - beretning i SN 38, regnskab for 2010

12.3.2012 - referat med beretning i SN 55, regnskab for 2011

13.2.2013 - referat med beretning og regnskab 2012 i SN 69

24.3.2014 - referat med beretning og regnskab 2013 i SN 86

25.3.2015 - referat med beretning og regnskab 2014 i SN 96

14.3.2016 - referat med beretning og regnskab 2015 i SN 106

27.3.2017 - referat med beretning og regnskab 2016 i SN 119

15.3.2018 - referat med beretning og regnskab 2017 i SN 133

 

 

Foldere om FSG

Siden FSG blev stiftet i 2008 har vi (bl.a.) udgivet følgende foldere til oplysning om foreningen:

2008 2010 2013 2017

 

4750-Avisen

Sammenklippede fra nedenstående år om FSG, møder, Gøngemarkeder, ture, besøg, udgivne bøger, andet i Lundby mv. - se Indholdsfortegnelsen.

4750Avisen udkom fra 2004 indtil udgangen af 2013. Perioden 2009 til april 2011 er de fleste udklip fra originale pdf-filer, mens tidligere og senere udgaver er scannede avissider.

Der bringes en stor tak til avisens redaktør Peter Sten Hansen for dels at tillade os at bruge materiale, dels at bidrage med meget heraf.

Du kan også se følgende supplementer til 4750Avisen:

Jul i Gøngeland (2010) 2012-Markedsavisen

2020Avisen (fremtidsvision fra 2009 om Svend Gønge Center, turisme mv.).

Du kan også læse amatørarkæolog og lokalhistoriker Axel Degn Johanssons artikler om Svend Gønge mv.

Skulle du ligge inde med andre udgaver af interesse, som vi må låne og scanne: Kontakt da hjemmesidens webmaster pr. mail

På siden Udklip findes udklip fra ugeaviser o.lign.

 

 

Gøngemarkeder

Gøngemarkederne arrangeres ved et samarbejde mellem Foreningen Svend Gønge, Borgerforeningen Lundby og Medborgerhuset Lundby.

For hvert Gøngemarked har vi samlet PR-materiale i form af plakat, folder/flyer, streamer, markedsplan og program - der kan åbnes/hentes som pdf-filer.

2008 2009 2010 2011 2012 2012-Markedsavisen 2013 2014 2015 2016 2017

 

 

Andet PR-materiale

 

10 danske nationalhelte

Op til 400-året for Svend Poulsens fødsel forsøgte FSG at få udgivet en mønt- eller frimærkesamling om 10 danske nationalhelte.

Forsøget lykkedes ikke, men vi havde så gode og velskrevne begrundelser, at der er lavet en underside om disse personer

 

FSG-arrangementer

 

Svend P's 400 års fest 2010

Debatdag den 6.11.2010

 

Besøg i Skåne

 

2010-29-7-1-8 Lönsboda-tur ,

indbydelse

2011-05-13+14 Snapphanedage

2012-07-27+28 Lönsboda,

indbydelse

2013-05-24-26 Skånetur

2014-07-25-27 Lönsboda-pgm

 

I gøngehøvdingens fodspor (dansk/svensk turistbrochure

– en rejse langs snaphanevejen mellem Verum og Lundby)